ORDIN nr. 3.835 din 13 mai 2022privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 26, 71, 72 și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație,având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.677 din 13.05.2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022, cu scopul de a stabili nivelul de competențe ale elevilor la finalul anului școlar.(2) Participă la pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 elevii claselor I-VII, respectiv IX-XI din unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației.(3) La nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, pilotarea evaluării standardizate se organizează în câte 7 unități de învățământ, incluzând unități de învățământ cu profil pedagogic.  +  Articolul 2Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București în perioada 30 mai-10 iunie pentru elevii claselor I-VII și în perioada 30 mai- 8 iunie pentru elevii claselor IX-XI.  +  Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 sunt următoarele:a) pentru elevii claselor I-VII, limba română și matematică;b) pentru elevii claselor IX-XI, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.(2) Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei clase/discipline menționate la alin. (1).(3) Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este de 30 de minute pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.  +  Articolul 4(1) Desfășurarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 se realizează în format digital, în baza unei instrucțiuni, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al municipiului București în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ se asigură că elevii dispun de un număr suficient de dispozitive, precum: calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane smart, astfel încât în perioada de desfășurare a evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 să se ofere posibilitatea fiecărui elev din clasele I-VII, respectiv IX-XI să susțină această evaluare.(3) Dispozitivele utilizate trebuie să fie conectate la rețeaua internet, să aibă un sistem de operare și un browser web. Fiecare elev trebuie să aibă acces la browserul web.  +  Articolul 5Pentru elevii cu deficiențe/cerințe educaționale speciale care doresc să participe la evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 se aplică prevederile art. 31 și 32 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat național - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25.464/2022*) cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022.*) Procedura nr. 25.464/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6(1) În urma evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 sunt furnizate detalii despre întrebările/itemii la care elevul a răspuns și se generează rapoarte narative de evaluare la finalul fiecărui test.(2) Rapoartele narative de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu pot fi utilizate în vederea evaluării activității cadrelor didactice.(3) Rapoartele narative de evaluare analizează în detaliu competențele elevilor, precizând nivelul de cunoștințe, astfel încât la nivelul Ministerului Educației să poată fi adoptată o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.  +  Articolul 7(1) În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației încheie un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților.(2) În cadrul protocolului de colaborare, activitățile de pilotare pot fi organizate până la finalul anului 2022.  +  Articolul 8Se aprobă lista unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 13 mai 2022.Nr. 3.835.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate
  Nr. crt.JudețulUnitatea de învățământ
  1AlbaColegiul Național „Inochentie Micu Clain“ Blaj
  2AlbaȘcoala Gimnazială „Vasile Goldiș“ Alba Iulia
  3AlbaȘcoala Gimnazială „Axente Sever“ Aiud
  4AlbaLiceul Teoretic Teiuș
  5AlbaȘcoala Gimnazială „Decebal“ Cricău
  6AlbaȘcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan“ Galda de Jos
  7AlbaLiceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza“ Ciumbrud
  8AradColegiul Pedagogic „Preparandia - Dimitrie Țichindeal“ Arad
  9AradȘcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“ Arad
  10AradȘcoala Gimnazială Nr. 2 Sântana
  11AradLiceul Teoretic Sebiș
  12AradȘcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici“ Apateu
  13AradȘcoala Gimnazială „Ioan Slavici“ Șiria
  14AradLiceul Tehnologic Vinga
  15ArgeșColegiul Național Pedagogic „Carol I“ Câmpulung
  16ArgeșȘcoala Gimnazială „Ion Minulescu“ Pitești
  17ArgeșȘcoala Gimnazială Nr. 1 Costești
  18ArgeșLiceul Teoretic „Ion Mihalache“ Topoloveni
  19ArgeșȘcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Argeș
  20ArgeșȘcoala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului
  21ArgeșLiceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel“ Domnești
  22BacăuColegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare“ Bacău
  23BacăuȘcoala Gimnazială „Emil Racoviță“ Onești
  24BacăuȘcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Comănești
  25BacăuLiceul Teoretic „Spiru Haret“ Moinești
  26BacăuȘcoala Gimnazială Ardeoani
  27BacăuȘcoala Gimnazială „Scarlat Longhin“ Dofteana
  28BacăuLiceul Tehnologic „Jacques M. Elias“ Sascut
  29BihorLiceul Pedagogic „Nicolae Bolcaș“ Beiuș
  30BihorȘcoala Gimnazială „Oltea Doamna“ Oradea
  31BihorȘcoala Gimnazială „Miron Pompiliu“ Ștei
  32BihorLiceul Teoretic „Constantin Șerban“ Aleșd
  33BihorȘcoala Gimnazială Nr. 1 Vârciorog
  34BihorȘcoala Gimnazială „Aurel Pop“ Oșorhei
  35BihorLiceul Teoretic „Gabriel Țepelea“ Borod
  36Bistrița-NăsăudColegiul Național „George Coșbuc“ Năsăud
  37Bistrița-NăsăudȘcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Bistrița
  38Bistrița-NăsăudȘcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Năsăud
  39Bistrița-NăsăudColegiul Național „Petru Rareș“ Beclean
  40Bistrița-NăsăudȘcoala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie
  41Bistrița-NăsăudȘcoala Gimnazială „Viorel Nimigeanu“ Nimigea de Jos
  42Bistrița-NăsăudLiceul Tehnologic „Ion Căian Românul“ Căianu Mic
  43BotoșaniLiceul Pedagogic „Nicolae Iorga“ Botoșani
  44BotoșaniȘcoala Gimnazială „Elena Rareș“ Botoșani
  45BotoșaniȘcoala Gimnazială „Leon Dănăilă“ Darabani
  46BotoșaniLiceul Tehnologic Bucecea
  47BotoșaniȘcoala Gimnazială Nr. 1 Văculești
  48BotoșaniȘcoala Gimnazială „Octav Băncilă“ Corni
  49BotoșaniLiceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt“ Vorona
  50BrăilaColegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius“
  51BrăilaȘcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Brăila
  52BrăilaȘcoala Gimnazială „Spiru Haret“ Însurăței
  53BrăilaLiceul Teoretic „Constantin Angelescu“ Ianca
  54BrăilaȘcoala Gimnazială Surdila-Greci
  55BrăilaȘcoala Gimnazială Movila Miresii
  56BrăilaLiceul Tehnologic „Matei Basarab“ Măxineni
  57BrașovLiceul „Andrei Mureșanu“ Brașov
  58BrașovȘcoala Gimnazială Nr. 9 „N. Orghidan“ Brașov
  59BrașovȘcoala Gimnazială Ghimbav
  60BrașovColegiul Național „Doamna Stanca“ Făgăraș
  61BrașovȘcoala Gimnazială Cața
  62BrașovȘcoala Gimnazială Sânpetru
  63BrașovLiceul „Sextil Pușcariu“ Bran
  64BuzăuColegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ Buzău
  65BuzăuȘcoala Gimnazială „George Emil Palade“ Buzău
  66BuzăuȘcoala Gimnazială „Gheorghe Vernescu“ Râmnicu Sărat
  67BuzăuLiceul Teoretic „Radu Vlădescu“ Pătârlagele
  68BuzăuȘcoala Gimnazială Măgura
  69BuzăuȘcoala Gimnazială „Constantin Ivănescu“ Poșta Câlnău
  70BuzăuLiceul Tehnologic „Sfântul Mucenic Sava“ Berca
  71CălărașiColegiul Național „Neagoe Basarab“ Oltenița
  72CălărașiȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazul“ Călărași
  73CălărașiȘcoala Gimnazială „Gheorghe Manu“ Budești
  74CălărașiLiceul „Alexandru Odobescu“ Lehliu-Gară
  75CălărașiȘcoala Gimnazială Nr. 1 Unirea
  76CălărașiȘcoala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt
  77CălărașiLiceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu“ Dragalina
  78Caraș-SeverinColegiul Național „C.D. Loga“ Caransebeș
  79Caraș-SeverinȘcoala Gimnazială Nr. 7 Reșița
  80Caraș-SeverinȘcoala Gimnazială Nr. 1 Bocșa
  81Caraș-SeverinLiceul „Matias Hammer“ Anina
  82Caraș-SeverinȘcoala Gimnazială „Aurel Peia“ Ezeriș
  83Caraș-SeverinȘcoala Gimnazială „Gheorghe Frățilă“ Glimboca
  84Caraș-SeverinLiceul Teoretic „Eftimie Murgu“ Bozovici
  85ClujColegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“ Cluj-Napoca
  86ClujȘcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu“ Cluj-Napoca
  87ClujȘcoala Gimnazială „Teodor Murășanu“ Turda
  88ClujLiceul Teoretic „Pavel Dan“ Câmpia Turzii
  89ClujȘcoala Gimnazială Chiuiești
  90ClujȘcoala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ Florești
  91ClujLiceul Teoretic „Gelu Voievod“ Gilău
  92ConstanțaColegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanța
  93ConstanțaȘcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea“ Constanța
  94ConstanțaȘcoala Gimnazială Nr. 2 „Poet Ovidiu“ Ovidiu
  95ConstanțaLiceul Teoretic „Negru Vodă“ Constanța
  96ConstanțaȘcoala Gimnazială „Ion Borcea“ Agigea
  97ConstanțaȘcoala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian
  98ConstanțaLiceul Tehnologic Ciobanu
  99CovasnaColegiul Național „Mihai Viteazul“ Sfântu Gheorghe
  100CovasnaȘcoala Gimnazială „Nicolae Colan“ Sfântu Gheorghe
  101CovasnaȘcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“ Întorsura Buzăului
  102CovasnaLiceul „Korosi Csoma Sandor“ Covasna
  103CovasnaȘcoala Gimnazială „Comenius“ Brețcu
  104CovasnaȘcoala Gimnazială „Nicolae Russu“ Sita Buzăului
  105CovasnaȘcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Valea Mare
  106DâmbovițaColegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino“ Târgoviște
  107DâmbovițaȘcoala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu-Voinești“ Târgoviște
  108DâmbovițaȘcoala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino“ Pucioasa
  109DâmbovițaLiceul Teoretic „Ion Ghica“ Răcari
  110DâmbovițaȘcoala Gimnazială Gura Șuții
  111DâmbovițaȘcoala Gimnazială Brezoaia, Brezoaele
  112DâmbovițaLiceul Tehnologic „Udrea Băleanu“ Băleni
  113DoljColegiul Național Pedagogic „Șefan Velovan“ Craiova
  114DoljLiceul Tehnologic „Horia Vintilă“ Segarcea
  115DoljLiceul Tehnologic „Petre Baniță“ Călărași
  116DoljȘcoala Gimnazială „Eliza Opran“ Ișalnița
  117DoljȘcoala Gimnazială „Traian“ Craiova
  118DoljȘcoala Gimnazială Fărcaș
  119DoljȘcoala Gimnazială Filiași
  120GalațiColegiul Național „Costache Negri“ Galați
  121GalațiȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Galați
  122GalațiȘcoala Gimnazială „Grigore Hagiu“ Târgu Bujor
  123GalațiLiceul Tehnologic „Paul Bujor“ Berești
  124GalațiȘcoala Gimnazială „Florea Julea“ Nicorești
  125GalațiȘcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae“ Liești
  126GalațiLiceul Tehnologic Nr. 1 Corod
  127GiurgiuLiceul Teoretic „N. Cartojan“ Giurgiu
  128GiurgiuȘcoala Gimnazială „Acad. M. Voiculescu“ Giurgiu
  129GiurgiuȘcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin-Vale
  130GiurgiuLiceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu“ Mihăilești
  131GiurgiuȘcoala Gimnazială „Apostol Arsache“ Vedea
  132GiurgiuȘcoala Gimnazială „Banu Băleanu“ Bolintin-Deal
  133GiurgiuLiceul „Udriște Năsturel“ Hotarele
  134GorjLiceul Tehnologic „General Constantin Șandru“ Bâlta, Runcu
  135GorjȘcoala Gimnazială Capu-Dealului Brănești
  136GorjLiceul Teoretic Novaci
  137GorjLiceul Tehnologic „Constantin Brâncuși“ Peștișani
  138GorjȘcoala Gimnazială Nr. 1 „G. Uscătescu“ Târgu Cărbunești
  139GorjColegiul Național „Spiru Haret“ Târgu Jiu
  140GorjȘcoala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“ Târgu Jiu
  141HarghitaLiceul „Marin Preda“ Odorheiu Secuiesc
  142HarghitaȘcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Miercurea-Ciuc
  143HarghitaLiceul Tehnologic „Liviu Rebreanu“ Bălan
  144HarghitaȘcoala Gimnazială „Geo Bogza“ Bălan
  145HarghitaȘcoala Gimnazială „Teodor Chindea“ Voșlăbeni
  146HarghitaȘcoala Gimnazială Tulgheș
  147HarghitaLiceul „Miron Cristea“ Subcetate
  148HunedoaraColegiul Național Pedagogic „Regina Maria“ Deva
  149HunedoaraȘcoala Gimnazială „Dominic Stanca“ Orăștie
  150HunedoaraȘcoala Gimnazială „Sfânta Varvara“ Aninoasa
  151HunedoaraLiceul Tehnologic „Constantin Brâncuși“ Petrila
  152HunedoaraȘcoala Gimnazială „Constantin Daicoviciu“ Beriu
  153HunedoaraȘcoala Gimnazială Dobra
  154HunedoaraLiceul Teoretic „Silviu Dragomir“ Ilia
  155IalomițaColegiul Național „Mihai Viteazul“ Slobozia
  156IalomițaȘcoala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu“ Urziceni
  157IalomițaȘcoala Gimnazială „George Vâlsan“ Amara
  158IalomițaȘcoala Gimnazială „Ionel Perlea“ Ograda
  159IalomițaLiceul Tehnologic Fierbinți-Târg
  160IalomițaȘcoala Gimnazială Făcăeni
  161IalomițaLiceul Tehnologic „Iordache Zossima“ Armășești
  162IașiColegiul Pedagogic „Vasile Lupu“ Iași
  163IașiȘcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza“ Iași
  164IașiȘcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino“ Pașcani
  165IașiColegiul Național „Ștefan cel Mare“ Hârlău
  166IașiȘcoala Gimnazială Balș
  167IașiȘcoala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu“ Valea Lupului
  168IașiLiceul Teoretic „Bogdan Vodă“ Hălăucești
  169IlfovLiceul Tehnologic „Barbu Știrbey“
  170IlfovȘcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea
  171IlfovȘcoala Gimnazială „Profesor Ion Vișoiu“ Chitila
  172IlfovLiceul Teoretic „Horia Hulubei“ Măgurele
  173IlfovȘcoala Gimnazială Nr. 1 Berceni
  174IlfovȘcoala Gimnazială „Alexandru Odobescu“ Chiajna
  175IlfovLiceul Teoretic „Traian Lalescu“ Brănești
  176MaramureșLiceul Pedagogic „Regele Ferdinand“ Sighetu Marmației
  177MaramureșȘcoala Gimnazială „George Coșbuc“ Baia Mare
  178MaramureșȘcoala Gimnazială Nr. 7 Vișeu de Sus
  179MaramureșLiceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde“ Seini
  180MaramureșȘcoala Gimnazială Bicaz
  181MaramureșȘcoala Gimnazială Nr. 1 Moisei
  182MaramureșLiceul Teoretic „Ioan Buteanu“ Șomcuta Mare
  183MehedințiColegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“ Drobeta-Turnu Severin
  184MehedințiȘcoala Gimnazială Nr. 15 Drobeta-Turnu Severin
  185MehedințiȘcoala Gimnazială Vânju Mare
  186MehedințiLiceul Tehnologic „Matei Basarab“ Strehaia
  187MehedințiȘcoala Gimnazială Șovarna
  188MehedințiȘcoala Gimnazială Șimian
  189MehedințiLiceul Teoretic Cujmir
  190MureșColegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu“ Târgu Mureș
  191MureșȘcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Târgu Mureș
  192MureșȘcoala Gimnazială Iernut
  193MureșLiceul Tehnologic Iernut
  194MureșȘcoala Gimnazială Băla
  195MureșȘcoala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu
  196MureșLiceul Tehnologic „Vasile Netea“ Deda
  197NeamțLiceul „Vasile Conta“ Târgu-Neamț
  198NeamțȘcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri“ Roman
  199NeamțȘcoala Gimnazială „Regina Maria“ Bicaz
  200NeamțLiceul „Gh. Ruset Roznovanu“ Roznov
  201NeamțȘcoala Gimnazială Nr. 1 Dochia
  202NeamțȘcoala Gimnazială Borlești
  203NeamțLiceul Teoretic „Vasile Alecsandri“ Săbăoani
  204OltLiceul Teoretic „Nicolae Titulescu“ Slatina
  205OltȘcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina
  206OltȘcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu“ Corabia
  207OltLiceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu“ Scornicești
  208OltȘcoala Gimnazială Poganu
  209OltȘcoala Gimnazială Izbiceni
  210OltLiceul Teoretic „Ion Gh. Roșca“ Osica de Sus
  211PrahovaColegiul Național Pedagogic „Regina Maria“ Ploiești
  212PrahovaȘcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu“ Ploiești
  213PrahovaȘcoala Gimnazială „Inginer Gheorge Pănculescu“ Vălenii de Munte
  214PrahovaLiceul Teoretic „Șerban Vodă“ Slănic
  215PrahovaȘcoala Gimnazială „Laurențiu Fulga“ Fulga de Sus
  216PrahovaȘcoala Gimnazială Măgurele
  217PrahovaLiceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu Șișești“ Valea Călugărească
  218SălajLiceul Pedagogic „Gheorghe Șincai“ Zalău
  219SălajȘcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr“ Zalău
  220SălajȘcoala Gimnazială „Horea“ Șimleu Silvaniei
  221SălajLiceul Teoretic „Ion Agârbiceanu“ Jibou
  222SălajȘcoala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos
  223SălajȘcoala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ Bobota
  224SălajLiceul Tehnologic „Liviu Rebreanu“ Hida
  225Satu MareColegiul Național „Ioan Slavici“ Satu Mare
  226Satu MareȘcoala Gimnazială „Grigore Moisil“ Satu Mare
  227Satu MareȘcoala Gimnazială Nr. 3 Negrești-Oaș
  228Satu MareLiceul Tehnologic „George Barițiu“ Livada
  229Satu MareȘcoala Gimnazială Gherța Mică
  230Satu MareȘcoala Gimnazială Doba
  231Satu MareLiceul Tehnologic „Anghel Saligny“ Turț
  232SibiuColegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“ Sibiu
  233SibiuȘcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu
  234SibiuȘcoala Gimnazială Ocna Sibiului
  235SibiuLiceul Tehnologic „J. Lebel“ Tălmaciu
  236SibiuȘcoala Gimnazială Racovița
  237SibiuȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazu“ Șelimbăr
  238SibiuColegiul Tehnic „A.T. Laurian“ Agnita
  239SuceavaColegiul Național „Mihai Eminescu“ Suceava
  240SuceavaȘcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava
  241SuceavaȘcoala Gimnazială „Aurelian Stanciu“ Salcea
  242SuceavaLiceul Tehnologic „Ștefan cel Mare“ Cajvana
  243SuceavaȘcoala Gimnazială Satu Mare
  244SuceavaȘcoala Gimnazială „Vasile Tomegea“ Boroaia
  245SuceavaLiceul Tehnologic „Mihai Eminescu“ Dumbrăveni
  246TeleormanColegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat“ Alexandria
  247TeleormanȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Alexandria
  248TeleormanȘcoala Gimnazială Nr. 2 Videle
  249TeleormanLiceul Teoretic Zimnicea
  250TeleormanȘcoala Gimnazială „Sfinții Voievozi“ Bragadiru
  251TeleormanȘcoala Gimnazială „Grigore Dimitrie Ghica“ Peretu
  252TeleormanLiceul Teoretic Piatra
  253TimișColegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva“ Timișoara
  254TimișȘcoala Gimnazială Nr. 30 Timișoara
  255TimișȘcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj
  256TimișLiceul Teoretic „Iulia Hașdeu“ Lugoj
  257TimișȘcoala Gimnazială Tomești
  258TimișȘcoala Gimnazială Dumbrăvița
  259TimișLiceul Teoretic „David Voniga“ Giroc
  260TulceaLiceul Teoretic „Ion Creangă“ Tulcea
  261TulceaȘcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu“ Tulcea
  262TulceaȘcoala Gimnazială „Gheorghe Banea“ Măcin
  263TulceaLiceul Teoretic „Gh. M. Murgoci“ Măcin
  264TulceaȘcoala Gimnazială Dorobanțu
  265TulceaȘcoala Gimnazială Greci
  266TulceaLiceul Tehnologic Topolog
  267VâlceaColegiul Național de Informatică „Matei Basarab“ Râmnicu Vâlcea
  268VâlceaȘcoala Gimnazială „I. Gh. Duca“ Râmnicu Vâlcea
  269VâlceaȘcoala Gimnazială „Costea Marinoiu“ Ocnele Mari
  270VâlceaLiceul „Gheorghe Surdu“ Brezoi
  271VâlceaȘcoala Gimnazială Ghioroiu
  272VâlceaȘcoala Gimnazială Mihăești
  273VâlceaLiceul Teoretic Măciuca
  274VasluiLiceul Pedagogic „Ioan Popescu“ Bârlad
  275VasluiȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Vaslui
  276VasluiȘcoala Gimnazială „Mihai David“ Negrești
  277VasluiLiceul Tehnologic „Nicolae Iorga“ Negrești
  278VasluiȘcoala Gimnazială Nr. 1 Văleni
  279VasluiȘcoala Gimnazială „Ion Murgeanu“ Zorleni
  280VasluiLiceul „Ștefan cel Mare“ Codăești
  281VranceaColegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ Focșani
  282VranceaȘcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu“ Focșani
  283VranceaȘcoala Gimnazială Nr. 2 Mărășești
  284VranceaLiceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu“ Odobești
  285VranceaȘcoala Gimnazială „Petre Mironescu“ Mera
  286VranceaȘcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuță“ Gugești
  287VranceaLiceul „Simion Mehedinți“ Vidra
  288BucureștiȘcoala Gimnazială „Sf. Voievozi“
  289BucureștiLiceul Teoretic „George Călinescu“
  290BucureștiColegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj“
  291BucureștiColegiul Național „Aurel Vlaicu“
  292BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 183
  293BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 13
  294BucureștiȘcoala Gimnazială „Al. Costescu“
  295BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 71
  296BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 32
  297BucureștiȘcoala Gimnazială „Sfântul Silvestru“
  298BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 25
  299BucureștiLiceul Tehnologic „Nikola Tesla“
  300BucureștiLiceul Teoretic „C.A. Rosetti“
  301BucureștiColegiul Național „Școala Centrală“
  302BucureștiȘcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu“
  303BucureștiColegiul Tehnic „Mihai Bravu“
  304BucureștiLiceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza“
  305BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 88
  306BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 55
  307BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 195
  308BucureștiȘcoala Gimnazială „Federico Garcia Lorca“
  309BucureștiColegiul Național „Ion Creangă“
  310BucureștiColegiul Național de Arte „Dinu Lipatti“
  311BucureștiLiceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu“
  312BucureștiȘcoala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu“
  313BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 96
  314BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 165
  315BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 189
  316BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 115
  317BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 126
  318BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 127
  319BucureștiȘcoala Gimnazială „Luceafărul“
  320BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 136
  321BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 188
  322BucureștiLiceul Teoretic „Ion Barbu“
  323BucureștiColegiul Național „Elena Cuza“
  324BucureștiLiceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade“
  325BucureștiColegiul Național „Grigore Moisil“
  326BucureștiColegiul Economic „Costin C. Kirițescu“
  327BucureștiȘcoala Gimnazială Nr. 59
  328BucureștiȘcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“
  329BucureștiȘcoala Gimnazială „Constantin Brâncuși“
  ----