ORDIN nr. 1.021 din 19 aprilie 2022privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 mai 2022    Având în vedere dispozițiile art. 268-281^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentului ordin se aplică de către Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor, Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 19 aprilie 2022.Nr. 1.021.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIpentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală