ORDIN nr. 1.107/20.496/2022privind aprobarea procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.107 din 4 mai 2022
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 20.496 din 10 mai 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul cercetării, inovării și digitalizării emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  ----