ORDIN nr. 30 din 9 iulie 2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 30 din 9 iulie 2004
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR Nr. 337 din 12 august 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Nr. 366 din 21 septembrie 2004
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI Nr. 1.511 din 26 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 577 din 9 august 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 6 octombrie 2004  (la 17-09-2021, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 74 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 17 septembrie 2021 ) În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, și ale art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată și modificată prin Legea nr. 243/2002,în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrul administrației și internelor, ministrul mediului și gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-04-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 10 din 22 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 28 aprilie 2011. )  +  Articolul 2Lista prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcție de necesități, cu condiția asigurării spațiilor și dotărilor necesare activității Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 16-03-2010, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 9 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010. )  +  Articolul 3Structurile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează și funcționează ca posturi de inspecție la frontieră, puncte de intrare, puncte de ieșire și puncte de intrare desemnate. (la 16-03-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 9 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010. )  +  Articolul 4În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situații care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situația în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune condiții, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are competența de a dispune închiderea temporară a postului de inspecție la frontieră până la remedierea situației respective.  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul posturilor de inspecție la frontieră care se desființează ca urmare a reorganizării activității de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene.(2) Personalul din cadrul posturilor de inspecție la frontieră care își reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va susține un test de verificare a cunoștințelor, specialiștii fiind menținuți în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obținute.(3) Numărul posturilor și personalul existent în punctele de lucru «Băneasa» și «Gara de Nord» din cadrul Postului de Inspecție la Frontieră «Aeroportul Internațional București-Otopeni (AIBO)» va fi preluat în cadrul aparatului central al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 06-02-2006, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.790 din 6 iulie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006. ) (4) Posturile prevăzute pentru Postul de Inspecție la Frontieră Galați se asigură și se finanțează din posturile aflate în structura Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Galați, coordonarea activității tehnice urmând a fi efectuată de către structura de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 06-02-2006, Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.790 din 6 iulie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006. )  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 506/2003, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum și orice altă dispoziție contrară.  +  Articolul 7Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Liviu Harbuz,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Maria Speranța Ianculescu
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
   +  ANEXĂ
  LISTA
  posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire
  în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora
  Nr. crt.JudețulPostul de inspecție la frontieră/ Punctul de intrare/Denumirea/ Sediul/AdresaPostul de inspecție la frontieră/ Punctul de intrare/Punctul de ieșireTipulMărfuri aprobate pentru import și tranzit intrare/ieșireMărfuri aprobate pentru export și tranzit ieșireMărfuri aprobate pentru import și tranzitMărfuri aprobate pentru import în condiții specialeProgram de lucru
  0123456789
  1.CONSTANȚACONSTANȚA NORD (PIF) (PI) incinta port dana 52-53Constanța Nord (PIF) (PI) PPOA, FJ, PPC, PEICPPCPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSZilnic 7.00-19.00
  Midia** (PE)P-O--La solicitare
  2.CONSTANȚACONSTANȚA SUD (PIF) (PI) Constanța Sud Agigea, incintă port, Poarta nr. 10Constanța Sud (PIF) (PI)P/ZLPOA, FJ, PPC, PEICPPCPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSZilnic 7.00-19.00
  3.IAȘISCULENI (PIF) (PI ) Comuna Victoria cod 707584Sculeni (PIF) (PI)RPOA, FJ, PPC, PEICPPCPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  4.IAȘIUNGHENI Vama Ungheni (PI)Ungheni Gara CFR (PI)F***FJ-PAONA, PEICRS-La solicitare
  5.ILFOVAeroportul Internațional Henri Coandă București (PIF) (PI) Șos. București-Ploiești km 16,5 OtopeniAeroportul Internațional Henri Coandă București (PIF) (PI)APE.A., POA, FJ, PPC AVC, PEICE.A, PPC, AVC, AEICPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  Aeroportul Internațional Henri Coandă București (PE)**AP-O--La solicitare
  6.SATU MAREHALMEU (PIF) (PI) Str. Titulescu nr. 1 cod 447145Halmeu (PIF) (PI)RO, E, A, AVC, POA, FJ, PPC, PEICO, E, A, AVC, PPC, AEICPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  Halmeu (PI)F*FJ-PAONA, PEICRS-La solicitare
  7.SUCEAVA SIRET (PIF) (PI) Str. Alexandru cel Bun nr. 46 cod 725500Siret (PIF) (PI)RPOA, FJ, PPC, PEICPPCPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  Vicșani - (Dornești) (PI)F*FJ-PAONA, PEICRS-La solicitare
  8.TIMIȘSTAMORA-MORAVIȚA (PIF) (PI) Comuna Moravița Vama Moravița cod 307280Stamora-Moravița (PIF) (PI)RO, E, A, AVC, POA, FJ, PPC, PEICO, E, A, AVC, PPC, AEICPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  Stamora-Moravița (PI)F*FJ-PAONA, PEICRS-La solicitare
  Stamora-Moravița (PIF) *****RPOA---La solicitare
  9.VASLUIALBIȚA (PIF) (PI) Satul Albița, comuna Drânceni, cod 737221Albița (PIF) (PI)RO, E, A, AVC, POA, FJ, PPC, PEICO, E, A, AVC, PPC, AEICPAONA, PEICRSPAONA, FJ, PEICCSPermanent
  10.GALAȚIGALAȚI (PI) Vama Galațirutier/feroviar/portGalați rutier/feroviar/port (PI)R/F*/PFJ-PAONA-Permanent
  11.GIURGIU****GIURGIU (PC) Vama Giurgiu Birou Vamal Giurgiu, DN 5, km 63, cod 080770Giurgiu Rutier (PC)R---PAONA, FJ, PEICCSLuni-Vineri 8.00-20.00 Sâmbătă și duminică 9.00-17.00
  12.BRĂILABRĂILA (PE) Port Dana 25-26Brăila Port** (PE)P-O--La solicitare
  13.MEHEDINȚIPORȚILE DE FIER I (PI) Localitatea Gura VăiiPorțile de Fier I (PI)RFJ-PAONA-La solicitare
  DROBETA-TURNU SEVERIN (PI) Localitatea Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 2Drobeta-Turnu Severin (PI)PFJ-PAONA-La solicitare
  14.TULCEAISACCEA (PI) Port Localitatea IsacceaIsaccea (PI)R (nave tip RO-RO)******FJ-PAONA-Permanent
  15.BOTOȘANISTÂNCA-COSTEȘTI (PI) Vama Stânca-CosteștiStânca-Costești (PI)RFJPAONAZilnic 8.00-20.00
  * Execută controalele la solicitarea prealabilă a șefului stației C.F.R. ** Numai pentru export animale vii: ungulate - O. *** Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristești, cu personal de la PIF Sculeni. **** Punctul de control Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.793/2019 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei. ***** Numai pentru transporturile cu produse de origine animală autorizate pentru tranzit intrare de către PIF Constanța Nord sau PIF Constanța Sud, care tranzitează teritoriul Uniunii Europene pe Fluviul Dunărea și îl părăsesc prin Punctul de trecere a frontierei Drobeta-Turnu Severin.****** Produse de origine nonanimală și furaje în mijloace de transport rutiere, transportate pe nave RO-RO (roll on/roll off).NOTĂ:Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorității vamale, pentru punerea în liberă circulație a produselor alimentare de origine nonanimală importate din țări terțe, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranța alimentelor al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu aplică legislația specifică în vigoare.  +  LEGENDĂ:PIF - orice post de inspecție responsabil pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zonă desemnată de autoritățile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, introduse în România și a căror listă se aprobă prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, controlul vamal, silvicultură, protecția mediului și transportPC - punct de control înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile existente în acel loc, desemnat de autoritatea competentă centrală pentru efectuarea controalelor de identitate și fizice asupra unor transporturi de produse de origine nonanimală provenite din țări terțe, transferate dintr-un post de control la frontieră în care s-a efectuat numai controlul documentarPI - punct de intrare - punct de trecere a frontierei de stat a României prin care se derulează operațiuni de import și tranzit de produse alimentare de origine nonanimală, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, cu modificările ulterioare, precum și operațiuni de import și tranzit cu furaje de origine vegetalăPE - punct de ieșire - punct de control la frontieră din cadrul unui post de inspecție la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele vii părăsesc teritoriul vamal al Comunității EuropeneR - rutierP - portAP - aeroportF - feroviarZL - zonă liberăO - animale vii - ungulateE - animale vii - ecvidee înregistrateA - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate, pești tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile, mamifere (rozătoare și iepuri domestici) și animale de circ, cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale ConsiliuluiAVC - animale vii CITES [exemplare vii de specii de animale incluse în anexele Convenției de la Washington din 3 martie 1973 (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție - CITES)] și/sau în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate, produsele compuse și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.007 al Comisiei și a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei, cu amendamentele ulterioareFJ - furajePOA - produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni, produse compuse, paie și fân), cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632, cu amendamentele ulterioarePPC - părți și produse obținute din specii de animale incluse în anexele Convenției de la Washington din 3 martie 1973 și/sau în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare, incluse sau nu în alte mărfuri; acele PPC care nu sunt cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632 sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu amendamentele ulterioarePAONA - produse alimentare de origine nonanimalăPEIC - produse ecologice și produse în conversie aparținând categoriilor de mărfuri cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632AEIC - animale ecologice aparținând categoriilor de animale cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632, cu modificările și completările ulterioare;PEICCS - produse ecologice și produse în conversie aparținând categoriilor de produse alimentare și de hrană pentru animale de origine nonanimală, prevăzute în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale ComisieiPEICRS - produse ecologice și produse în conversie care nu prezintă niciun risc sau prezintă un risc scăzut asupra sănătății publice, sănătății animale sau sănătății plantelor, bunăstării animalelor sau mediului înconjurător, altele decât cele cuprinse la categoria PEIC (la 09-06-2022, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 72/69/4.421/131/615/1.487/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 )