LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007  **) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 165/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 96/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 186/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituție de credit specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. (la 26-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice. (la 04-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3) EXIMBANK - S.A. desfășoară în numele și în contul statului, în limita mandatului acordat de Guvernul României în baza prezentei legi activități de finanțare, garantare și asigurare operațiuni financiar-bancare și asimilate pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente. (la 04-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (4) Pentru activitatea de asigurare desfășurată în numele și în contul statului, EXIMBANK - S.A. acționează în calitate de instituție de susținere oficială a creditelor la export, Export Credit Agency - Agenția pentru Credite la Export. (la 04-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 2Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activităților EXIMBANK - S.A.:a) abrogată; (la 04-08-2020, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) b) abrogată; (la 04-08-2020, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) c) abrogată; (la 04-08-2020, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) d) abrogată; (la 04-08-2020, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020:
  Articolul II
  Activităților EXIMBANK prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și, respectiv, h)-l) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.
  e) administrarea și derularea în numele și în contul statului a activităților și instrumentelor financiare specifice, detaliate la art. 9 alin. (1), destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate precum și orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României; (la 04-08-2020, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) f) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, în nume și în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;f^1) administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate; (la 26-09-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) g) efectuarea altor operațiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) abrogată; (la 04-08-2020, Litera h) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) i) abrogată; (la 04-08-2020, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) j) abrogată; (la 04-08-2020, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) k) abrogată; (la 04-08-2020, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) l) abrogată; (la 04-08-2020, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020:
  Articolul II
  Activităților EXIMBANK prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și, respectiv, h)-l) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.
  m) încheierea de acorduri și de convenții necesare pentru propria activitate, cu organizații similare din țară și din străinătate;m^1) încheierea în numele și în contul statului, de scrisori de intenție și alte documente și asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere și decizie ale entității prin care se derulează programele investiționale ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, precum și ale altor entități prin care se derulează programe investiționale sau promoționale, în conformitate cu mandatele speciale acordate de Guvernul României; (la 04-08-2020, Litera m^1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) m^2) participarea la acțiuni inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care contribuie la creșterea vizibilității proiectelor comune ale țărilor din regiune; (la 06-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) n) evaluarea, în calitate de consultant financiar și bancar, a riscurilor comerciale și de țară;o) acordarea asistenței pentru expertizări tehnice și efectuarea operațiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) p) colectarea, prelucrarea, stocarea și furnizarea informațiilor specifice de credit;q) efectuarea altor operațiuni prevăzute de lege. (la 04-08-2020, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )
   +  Capitolul II Organizarea și funcționarea EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 3(1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acțiuni, în care statul român deține minimum 51% din capitalul social.(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile comerciale din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, precum și cu statutul propriu.(3) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial și în străinătate, prin sucursale și alte sedii secundare - agenții și altele asemenea.(4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susținere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, a condițiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfășura activitățile de executare silită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi. Dintre membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, majoritatea membrilor sunt independenți. (la 06-06-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 5(1) Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. are următoarele atribuții principale:a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum și regulamentul de organizare și funcționare;b) aprobă organizarea și funcționarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor și pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum și a altor organe de lucru, în vederea desfășurării activității sale specifice;b^1) aprobă, controlează și monitorizează organizarea activității desfășurate în mandat în numele și în contul statului român, asigurând condițiile de separare față de activitatea în nume și cont propriu din punct de vedere organizațional și funcțional; (la 04-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) c) analizează, avizează și prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil;d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfășurare a activității în nume și cont propriu; (la 04-08-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor și al altor tarife practicate de bancă în nume și cont propriu. (la 04-08-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) f) stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;g) decide înființarea de sucursale și alte sedii secundare agenții și altele asemenea - în țară și în străinătate;h) numește directorii și directorii adjuncți din centrală și din sediile secundare, din țară și din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuțiile, competențele și răspunderile acestora;i) îndeplinește alte atribuții în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din președintele executiv și din cel mult 4 vicepreședinți executivi. (la 26-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Numirea membrilor Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.(2) În cazul descompletării consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă și numai până la expirarea mandatului celor înlocuiți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.(3) Revocarea din funcție a membrilor Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A., inclusiv a președintelui și vicepreședinților executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în condițiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Activitatea consiliului de administrație este reglementată de prevederile legale referitoare la societățile comerciale, de legislația bancară și de prevederile prezentei legi.(5) Membrii Consiliului de administrație al EXIMBANK S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligațiile și îndatoririle față de EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 7Situațiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România și aprobate de Banca Națională a României.  +  Articolul 8Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.  +  Capitolul IIIComitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 9(1) EXIMBANK - S.A. desfășoară, în limita competențelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și în conformitate cu obiectivele stabilite la art. 2, următoarele operațiuni, în numele și în contul statului:a) finanțări, cofinanțări, refinanțări; b) asigurări, reasigurări, coasigurări de credite la export, garanții la export și investiții românești în străinătate, potrivit art. 1 alin. (4);c) garantarea creditelor; d) implementarea de măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis;e) avizează condițiile financiare privind emiterea de garanții de stat, precum și acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligații de natura datoriei publice guvernamentale;f) emiterea de opinii la solicitarea unor furnizori de ajutor de stat, privind aspecte legate de stabilirea capacității de rambursare a companiei beneficiare, a clasei de risc a beneficiarului de ajutor de stat și a dobânzii agregate pe componente dobândă de bază plus marjă. Costurile analizei realizate de EXIMBANK - S.A. se suportă de către beneficiarul de ajutor de stat.; g) alte operațiuni prevăzute de lege.(2) Operațiunile de garantare, asigurare și reasigurare, desfășurate în numele și în contul statului în conformitate cu art. 1 alin. (4), se acordă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export.(3) EXIMBANK - S.A. va asigura acces egal, nediscriminatoriu și transparent la programele derulate în numele și în contul statului tuturor instituțiilor financiare eligibile.(4) EXIMBANK - S.A. nu efectuează operațiuni sau alte transferuri dinspre activitatea gestionată în numele și în contul statului către activitatea comercială derulată în nume și cont propriu, cu excepția celor prevăzute la art. 12. (5) Normele care reglementează activitățile desfășurate în numele și în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii. (la 04-08-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 10În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfășurării operațiunilor în numele și în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziția sa a următoarelor fonduri:a) fondul pentru garanții; (la 04-08-2020, Litera a) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) b) fondul pentru asigurări; (la 04-08-2020, Litera b) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) c) fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțări; (la 04-08-2020, Litera c) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) d) fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis; (la 04-08-2020, Litera d) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) e) alte fonduri care vor fi aprobate de Guvernul României, cu reglementarea destinației acestora în limitele mandatului acordat EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului de către Guvernul României; (la 04-08-2020, Litera e) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) f) fondul pentru participarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și pentru acoperirea altor cheltuieli aferente acțiunilor inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, de tipul cheltuieli de organizare, promovare, reprezentare. (la 06-06-2022, Litera f) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 11(1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, și disponibile la această dată;b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinație;c) abrogată; (la 04-08-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) d) sumele nete care provin din primele de asigurare;e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;e^1) sumele rambursate de persoana juridică finanțată; (la 04-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) f) sumele recuperate de la persoana juridică finanțată/ garantată; (la 04-08-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;h) alte surse, conform legii.(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzută la alin. (1) lit. b) va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor definite la art. 2, pentru activitatea în numele și în contul statului. (la 04-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor și la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^2) Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^1). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^3) Rambursarea finanțărilor se va face la termenele contractuale stabilite conform alin. (2^1) pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenței acestora. (la 04-08-2020, Alineatul (2^3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2^4) În scopul calculului dobânzii datorate de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^3). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de către EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcțiile de specialitate și Consiliul de administrație. (la 04-08-2020, Alineatul (2^6) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2^7) În situația în care sumele menținute pe perioada determinată potrivit art. 12alin. (2^1) se lichidează anticipat termenului stabilit prin convenție, dobânda datorată pentru aceste fonduri este cea stabilită inițial pentru menținerea fondurilor pe perioada determinată. (la 04-08-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanțelor Publice*) la EXIMBANK - S.A. și vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în funcție de necesitățile de susținere a activității de comerț exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3^1) Prin excepție de la alin. (1), sumele pentru alimentarea fondului prevăzut la art. 10 lit. f) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. (la 14-09-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 ) (3^2) Sumele aferente fondului prevăzut la art. 10 lit. d) se pun gradual la dispoziția EXIMBANK - S.A. de către Ministerul Finanțelor, pentru derularea schemelor de ajutor de stat/ de minimis pe baza documentelor justificative transmise lunar de EXIMBANK - S.A. (la 06-06-2022, Alineatul (3^2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) _____________*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Economiei și Finanțelor".  +  Articolul 12(1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele și în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, astfel:a) fondul pentru garanții prevăzut la art. 10 lit. a) pentru plata garanțiilor emise conform art. 9 alin. (1) lit. c);b) fondul pentru asigurări prevăzut la art. 10 lit. b) pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate conform art. 9 alin. (1) lit. b), precum și pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare și ale procedurilor interne specifice;c) fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis prevăzut la art. 10 lit. d), pentru plata operațiunilor emise conform art. 9 alin. (1) lit. d). (la 04-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziția EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la dispoziția EXIMBANK - S.A. se acordă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la o poziție distinctă de la titlul «Împrumuturi». Drepturile și obligațiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna anterioară, în contul fiecărui fond utilizat. Nivelul dobânzii se determină pentru fondurile puse la dispoziție pe perioadă nedeterminată ca medie între ratele de referință ROBID și ROBOR la 3 luni, publicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei pentru care se calculează dobânda datorată, prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic al fondurilor, iar pentru cele menținute pe perioade determinate rata de dobândă se stabilește la momentul constituirii depozitului ca medie a ofertelor de dobândă pentru maturitatea respectivă primite de la primii 5 dealeri primari, așa cum rezultă din clasamentul dealerilor primari la momentul respectiv, dar nu va depăși media între ratele de referință BID și ASK fixing pentru titlurile de stat cu maturitatea similară fondurilor menținute pe perioadă determinată, publicate de Banca Națională a României. Aceste sume, reprezentând dobânzi încasate, vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Fondurile menținute pe perioade determinate constituite anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe urmează prevederile legale incidente la data constituirii acestora. Sumele disponibile la sfârșitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. (la 04-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 lit. a), b), c) și d) rămân la dispoziția EXIMBANK - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepția acelor sume la care se stabilește prin convenție, la solicitarea EXIMBANK - S.A. strict corelat cu riscul asociat garanțiilor și produselor acordate, menținerea pe perioade determinate de până la 5 ani inclusiv. Oportunitatea privind menținerea pe perioadă determinată a fondurilor, momentul și maturitatea aferentă revine Ministerului Finanțelor Publice și EXIMBANK - S.A. Sumele din fondul prevăzut la art. 10 lit. f) urmează regimul definit prin actul normativ de aprobare sau de alocare a fondului. (la 04-08-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2^2) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor desfășurate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, atât în faza de programare, cât și în execuție, inclusiv termenele și formularele care se raportează în acest scop de către EXIMBANK - S.A., se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 04-08-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a)-d), respectiv pentru desfășurarea operațiunilor și administrarea instrumentelor financiare prevăzute la art. 9 alin. (1) și art. 14, EXIMBANK - S.A. percepe comisioane stabilite prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice și care se vor deconta pe seama acestor fonduri. (la 04-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3^1) Prin excepție de la alin. (1), fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta în numele și în contul statului pentru:a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului și cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către EXIMBANK - S.A. se suportă din comisioanele prevăzute la alin. (3); (la 26-09-2019, Litera a) din Alineatul (3^1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) b) participarea la activitatea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și la acțiunile inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, pe bază de mandat acordat de Guvernul României, în scopul promovării proiectelor avansate de România, până la momentul înființării Băncii de Dezvoltare a României. (la 06-06-2022, Litera b) din Alineatul (3^1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (la 14-09-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 ) (3^2) Ministerul Finanțelor este autorizat să vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către EXIMBANK - S.A. a contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și a contribuției României la acțiunile inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK - S.A. Diferența în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK - S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK - S.A. (la 06-06-2022, Alineatul (3^2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) și c), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., respectiv a plății de garanții și a nerambursării creditelor acordate în contul statului, conform prezentei legi, se acoperă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat. Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări poate decide, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, realocarea de sume disponibile între fondurile prevăzute la art. 10 lit. a), b) și c). (la 04-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (5) În cazul în care în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) nu mai există sume disponibile datorită executărilor de garanții și nerambursării creditelor acordate, pentru acoperirea situațiilor de executare de garanții ulterioare, Ministerul Finanțelor va suplimenta acest fond cu sumele necesare aferente acestor plăți din veniturile din privatizare, până la alocarea acestor sume din bugetul de stat cu această destinație. Cu sumele alocate din bugetul de stat se reîntregesc veniturile din privatizare. La împlinirea a 6 luni de la data expirării duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis, sumele rămase disponibile în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) se restituie la bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare sau, după caz, Guvernul poate realoca, prin hotărâre a Guvernului, sumele rămase pentru implementarea altor măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis de către EximBank în numele și în contul statului. (la 06-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 04-08-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 14(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai EXIMBANK - S.A. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (2) Modul de desfășurare a activității Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Președintele, vicepreședinții și membrii comitetului sunt desemnați prin hotărâre a Guvernului. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări are următoarele atribuții:a) aprobă limita maximă de expunere ce poate fi angajată pe baza fondurilor prevăzute la art. 10;b) examinează și aprobă/avizează operațiunile de la art. 9 alin. (1);c) aprobă plafoanele valorice pe țări stabilite de EXIMBANK - S.A., pe baza clasamentelor de risc de țară elaborate de EXIMBANK - S.A. (la 04-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (3^1) Acordarea de garanții în numele și în contul statului se realizează cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) și art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 4 din același act normativ. (la 04-08-2020, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (4) Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări are drept de veto, în situația de paritate a voturilor, la aprobarea operațiunilor acordate în numele și în contul statului. (la 04-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (5) Abrogat. (la 04-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 ) (6) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public pe baza unor convenții, în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii, în condiții de reciprocitate, pentru furnizarea informațiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât și pentru realizarea obiectului său de activitate.(7) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se întrunește, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie. (la 04-08-2020, sintagma: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior a fost înlocuită de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 04-08-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 04-08-2020, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 17EXIMBANK - S.A. poate realiza și alte operațiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, și poate implementa orice instrumente de stimulare a activităților din economia națională stabilite de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competențele sale legale. (la 04-08-2020, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 17^1Controlul modului de constituire și utilizare a surselor financiare necesare desfășurării operațiunilor în numele și în contul statului de către EXIMBANK - S.A., cu excepția celor pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis, se efectuează de Ministerul Finanțelor prin aparatul de inspecție economico-financiară, astfel cum acesta este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. (la 06-06-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din 6 iunie 2022, în cazul reglementat la art. 17^1, astfel cum a fost introdus, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
   +  Capitolul IV Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume și în cont propriu  +  Articolul 18(1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de bancă în scopul stimulării activității de comerț exterior și al dezvoltării și promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislației bancare în vigoare și cu prevederile prezentei legi.(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare și refinanțare a operațiunilor de comerț exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românești pe piețele internaționale.(3) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale.(3^1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităților desfășurate, inclusiv a surselor de finanțare, creșterea gradului de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate. (la 26-09-2019, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (4) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituții financiare din țară și din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susținerea activităților în nume și în cont propriu.(5) EXIMBANK - S.A. poate emite obligațiuni pe piața internă și externă, în condițiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfășurarea activității sale.  +  Capitolul V Contabilitatea operațiunilor  +  Articolul 19Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului și pe operațiuni desfășurate în nume și în cont propriu, potrivit legii. (la 28-02-2014, Art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. )  +  Articolul 20EXIMBANK - S.A. întocmește situații financiare anuale (individuale) și consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. (la 28-02-2014, Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 21(1) Membrii și împuterniciții în adunarea generală a acționarilor, membrii consiliului de administrație și auditorii, precum și salariații EXIMBANK - S.A. sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității.(2) Folosirea în interes propriu a informațiilor și datelor obținute ca urmare a activității desfășurate în EXIMBANK - S.A. se pedepsește potrivit legii.  +  Articolul 22(1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a acquis-ului comunitar.(2) Măsurile de ajutor de stat/de minimis, prevăzute de prezenta lege, vor fi implementate cu respectarea prevederilor europene și a procedurilor naționale în domeniul ajutorului de stat. (la 04-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 04 august 2020 )  +  Articolul 23(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înființării Băncii de Export-Import a României societate pe acțiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 23^1Adunarea generală a acționarilor va putea decide oricând asupra schimbării denumirii Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu statutul EXIMBANK - S.A. (la 06-06-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2005:Articolul IISumele din fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinațiile menționate la art. 10 lit. a), b) și c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență.Art. III. - Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea și vor propune spre aprobare instituțiilor competente modificările și completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.-----