CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022   +  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1ALBA  150100  900    
  2BIHOR    200  250    
  3BUCUREȘTI     1.000 351010 525
  4CONSTANȚA  50         
  5COVASNA         30  
  6GORJ       40803535 
  7HARGHITA  100100100  160130   
  8PRAHOVA        30505050
  9SIBIU    60   20 20220
  10TIMIȘ       4001550100 
      3002003601.00090885285175205795
  Cuantumul total4295
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
   +  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2021 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1NumelePrenumeleCetățeniaValoarea cotizațieiData la care a fost plătită cotizația
  1      
  Cuantumul total 
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
   +  Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2021 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1NumelePrenumeleCetățeniaValoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1       
  Cuantumul total 
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
   +  Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2021 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeană care a încasat donația^1Denumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiCodul unic de înregistrare Valoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1        
  Cuantumul total 
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
   +  Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al donațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al donațiilor primite în luna februarieCuantumul total al donațiilor primite în luna martieCuantumul total al donațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al donațiilor primite în luna maiCuantumul total al donațiilor primite în luna iunieCuantumul total al donațiilor primite în luna iulieCuantumul total al donațiilor primite în luna augustCuantumul total al donațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al donațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al donațiilor primite în luna decembrie
  1             
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
   +  Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice primite în anul 2021 de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politicăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donațiaDenumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaționalitatea donatoruluiObiectul donațieiValoarea donațieiData primirii donației
  1       
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
   +  Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2021 împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Numele împrumutătoruluiPrenumele împrumutătoruluiCetățenia împrumutătoruluiValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1       
  Cuantumul total 
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
   +  Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2021 împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1Denumirea împrumutătoruluiSediul împrumutătoruluiNaționalitatea împrumutătoruluiCodul unic de înregistrareValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1        
  Cuantumul total 
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
   +  Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total în luna ianuarieCuantumul total în luna februarieCuantumul total în luna martieCuantumul total în luna aprilieCuantumul total în luna maiCuantumul total în luna iunieCuantumul total în luna iulieCuantumul total în luna augustCuantumul total în luna septembrieCuantumul total în luna octombrieCuantumul total în luna noiembrieCuantumul total în luna decembrie
  1             
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2021 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicatăDenumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Organizația/ Filiala județeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1 Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii  
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială  
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic  
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială  
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale  
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu   
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu  
  Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic  
  Dobânzi bancare  
  ....    
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂSediul partidului politic: Timișoara, Piața Plevnei nr. 4, județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea formațiunii nepolitice asociateSediul formațiunii nepolitice asociateNaționalitatea formațiunii nepolitice asociateCodul unic de înregistrare al formațiunii nepolitice asociateValoarea aportului formațiunii nepolitice asociateData aportului
  1      
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ----