ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poștală str. Buna Vestire 7, municipiul Iași, județul Iași, având codul LMI IS-II-m-B-03762
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022    Constatând că imobilul din municipiul Iași, str. Buna Vestire 7, figurează în continuare în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, la nr. crt. 905, cu denumirea Casă, având codul LMI IS-II-m-B-03762, deși conform Adresei Direcției monumentelor istorice - Ministerul Culturii, emisă cu nr. 3.025 din 11 ianuarie 1999 în ședința din data de 25 noiembrie 1998, Comisia Națională a Monumentelor Istorice a declasat imobilul,având în vedere Referatul nr. 2.335 din 22 aprilie 2020 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în LMI cu denumirea Casă, situat la adresa poștală str. Buna Vestire 7, municipiul Iași, județul Iași, având codul LMI IS-II-m-B-03762,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Imobilul din municipiul Iași, str. Buna Vestire 7, având codul LMI IS-II-m-B-03762, se radiază din Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 1 martie 2022.Nr. 2.681.----