ORDIN nr. 74 din 5 mai 2022privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 mai 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 24.473/2022 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Carei 1 - Foraj geotermal F4714, județul Satu Mare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și municipiul Carei, cu sediul în Carei, județul Satu Mare, cod de înregistrare fiscală 4481160, în calitate de administrator.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 5 mai 2022.Nr. 74.----