ORDIN nr. 69 din 3 mai 2022privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 9 mai 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 10.421/2008 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Tămășeu Est, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea DACIDAVA EXIM - S.R.L., cu sediul în comuna Tămășeu, județul Bihor, cod fiscal 5344161, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 12.749/2009 privind exploatarea resurselor de calcar industrial și de construcție din perimetrul Mateiaș, județul Argeș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, cod unic de înregistrare 12253732, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 3 mai 2022.Nr. 69.----