DECIZIE nr. 303 din 5 mai 2022pentru numirea doamnei Carmen Moraru în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 5 mai 2022  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen Moraru se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 mai 2022.Nr. 303.----