HOTĂRÂRE nr. 604 din 4 mai 2022privind numirea domnului Greblă Toni în funcția de prefect al municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 4 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Greblă Toni se numește în funcția de prefect al municipiului București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 4 mai 2022.Nr. 604.----