HOTĂRÂRE nr. 7 din 19 aprilie 2022privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 29 aprilie 2022    În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022, Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 aprilie 2022, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1În urma votului valabil exprimat au fost aleși în funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinte următorii membri ai Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali:– președinte - Manolescu Dan;– prim-vicepreședinte - Luca Adrian;– vicepreședinte - Badea Romulus-Dimitrie;– vicepreședinte - Negrescu Vasile-Alin;– vicepreședinte - Robu Sorin-Adrian;– vicepreședinte - Sobolevschi-David Maria-Iulia;– vicepreședinte - Tănase Daniela.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
    Dan Manolescu
    București, 19 aprilie 2022.Nr. 7. ----