ORDIN nr. 676/44/433/2022pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 676 din 24 martie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 44 din 11 aprilie 2022
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 433 din 21 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 28 aprilie 2022  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Unității de politici publice nr. UPP/104.532 din 16.02.2022,în temeiul prevederilor art. II lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale:– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul afacerilor interne și viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă atribuirea de plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde pentru autovehiculele cu emisii zero de CO_2, pe baza datelor tehnice comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român. (2) În sensul prezentului ordin, prin autovehicule cu emisii zero de CO_2 se înțelege:a) autovehiculele pur electrice;b) autovehiculele cu pilă de combustie cu hidrogen.  +  Articolul 2În 60 de zile de la publicarea prezentului ordin, Ministerul Afacerilor Interne adoptă măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 60 de zile de la publicare.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  ----