ORDIN nr. 64 din 19 aprilie 2022privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesiune nr. 11.474/2008 a activității de exploatare a granodioritului pentru construcție din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (Zona A) și Pietroasa-Valea Lazului (Zona B), județul Bihor, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 175/2021
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 28 aprilie 2022    Având în vedere:– art. 24 alin. (1) și (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 109-113 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.554 din 14.04.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune nr. 11.474/2008 pentru exploatarea granodioritului pentru construcție din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (Zona A) și Pietroasa-Valea Lazului (Zona B), județul Bihor, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 175/2021, de la Societatea Eco Piro - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J5/282/2002, cod de identificare fiscală 14520887, la Societatea Eco Piro Exploatare - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J5/989/2019, cod de identificare fiscală 40808766.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 19 aprilie 2022.Nr. 64.----