ORDIN nr. 3.701 din 19 aprilie 2022privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR - AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 aprilie 2022    Având în vedere:– dispozițiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamal;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 42-52 și articolele 57 și 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional,președintele Autorității Vamale Române emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
    Președintele Autorității Vamale Române,
    Bogdan-Lari Mihei
    București, 19 aprilie 2022.Nr. 3.701.  +  ANEXĂPROCEDURAde autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizațiisau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art.82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale