ORDIN nr. 62 din 11 aprilie 2022privind aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin Licența de concesiune nr. 3.285/2000 a activității de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cristești-Drăgușeni, județele Iași și Suceava
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 aprilie 2022    Având în vedere:– art. 24 alin. (3) lit. d) și alin. (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.527 din 7.04.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru exploatarea nisipului și pietrișului nr. 3.285/2000 din perimetrul Cristești-Drăgușeni, județele Iași și Suceava, de la AMI TURING - S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului J22/708/2004, cod unic de înregistrare 16314867, către BALASTIERA AMI - S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului J22/957/2021, cod unic de înregistrare 43926693.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 11 aprilie 2022.Nr. 62.-----