ORDIN nr. 1.168 din 15 aprilie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 21 aprilie 2022  Văzând Referatul Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale, aprobat de către conducerea Ministerului Sănătății cu nr. AR 6.534 din 15.04.2022,având în vedere prevederile:– art. 1 și 2 din Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 sunt aplicabile Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea sau coordonarea acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2022.Nr. 1.168.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată,pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată,în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic