RECTIFICARE nr. 60 din 30 martie 2022referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 21 aprilie 2022    La Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin 5 licențe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022, se face următoarea rectificare:– în preambul, în loc de: – art. 24 alin. (1) și (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 109-113 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;se va citi:– art. 24 alin. (3) lit. a) și alin. (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;----