HOTĂRÂRE nr. 523 din 14 aprilie 2022privind recunoașterea Asociației Futball Klub Csikszereda Miercurea-Ciuc ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 și art. 39 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 264/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația Futball Klub Csikszereda Miercurea-Ciuc, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în str. Lunca Mare nr. 32, municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 523.----