HOTĂRÂRE nr. 514 din 14 aprilie 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 514.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ GalațiSediul/Adresa: Galați, Strada Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: 1644670
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  ----