ORDIN nr. 60 din 30 martie 2022privind aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin 5 licențe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Carpat Agregate - S.A.
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022    (la 27-06-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 60 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022 ) Având în vedere:– art. 24 alin. (3) lit. a) și alin. (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-04-2022, Prima parte a preambulului a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 60 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 21 aprilie 2022 ) – Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.473 din 25.03.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate de către Carpat Agregate - S.A., prin licențele de mai jos, către HeidelbergCement România - S.A., J40/5389/1998, C.I.F. 10640589, cu sediul în București, șos. București-Ploiești nr. 1A, clădirea C2, etajele 1-4, sectorul 1: (la 27-06-2022, sintagma: Societatea Carpart Agregate - S.A. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 60 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022 ) (la 27-06-2022, sintagma: Societatea HeidelbergCement România - S.R.L. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 60 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022 ) – Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.297/2000, substanța diorit și granit, perimetrul Șoimoș, județul Arad;– Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.298/2000, substanța granodiorit, perimetrul Brădișorul de Jos II-Maidan, județul Caraș-Severin;– Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.299/2000, substanța andezit, perimetrul Romanița II, județul Arad;– Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.317/2000, substanța nisip si pietriș, perimetrul Stoenești-Fărcașele, județul Olt;– Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.318/2000, substanța nisip și pietriș, perimetrul Slatina (sector nord și sector sud), județul Olt.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 30 martie 2022.Nr. 60.----