ORDIN nr. 707 din 31 martie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,în temeiul:– prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;– dispozițiilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul antreprenoriatului și turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția instrumente și programe promovare export, Direcția economică și Direcția juridică și administrare societăți din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Darius-Georgel Vodă,
  secretar general
  București, 31 martie 2022.Nr. 707.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovarea exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului