ORDIN nr. 933/79/2022pentru aprobarea schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 933 din 6 aprilie 2022
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 79 din 7 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 8 aprilie 2022  (la 26-04-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 1.515/191/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 mai 2023, prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător acordurilor de finanțare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale pentru modificarea termenului de plată a componentei de dobândă.
  În temeiul:– art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare; – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST pentru susținerea activității întreprinderilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Procedura de implementare a Programului RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (la 26-04-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 ) (3) Se aprobă Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, care se încheie între Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. și instituțiile de credit în vederea implementării programului. (la 26-04-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 )  +  Articolul 1^1Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 26-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
   +  Anexa nr. 1SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATasociată Programului RURAL INVEST  +  Anexa nr. 2PROCEDURAde implementare a Programului RURAL INVEST (la 26-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 3CONVENȚIEde garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST (la 26-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.039 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022 )