ORDIN nr. 710 din 1 aprilie 2022pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 4 aprilie 2022  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 27/ALA din 31.03.2022 a Ghidului de finanțare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  București, 1 aprilie 2022.Nr. 710.  +  ANEXĂGHIDa Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri