HOTĂRÂRE nr. 437 din 30 martie 2022privind recunoașterea Fundației Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 4 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Fundația Prison Fellowship România, persoană juridică neguvernamentală cu caracter nonprofit, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 3, ap. 4, județul Cluj, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 30 martie 2022.Nr. 437.----