ORDIN nr. 956 din 31 martie 2022privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea unor reglementări privind controlul tuberculozei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 4 aprilie 2022



  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.445 din 31.03.2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea unor reglementări privind controlul tuberculozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 și 748 bis din 7 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei și altor micobacterioze, prevăzut în anexa nr. 1.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2022.Nr. 956.----