ORDIN nr. 53 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 1 alineatul (1) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 28 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de cliențiConsum minim anual[MWh]Consum maxim anual[MWh]Tarife de distribuție[lei/MWh]
  C.1. ≤ 28011,95
  C.2.> 280≤ 2.80011,78
  C.3.> 2.800≤ 28.00011,36
   +  Articolul IIOperatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 29 martie 2022.Nr. 53.----