HOTĂRÂRE nr. 425 din 25 martie 2022privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult deținătoare, a unui teren aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a unei unități de cult deținătoare în domeniul privat al statului.  +  Articolul 2Imobilul prevăzut la art. 1 se transmite fără plată în proprietatea unității de cult deținătoare, Arhiepiscopia Târgoviștei, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte și unitatea de cult deținătoare, Arhiepiscopia Târgoviștei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul de Stat pentru Culte își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completărilor ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2022.Nr. 425.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenului care trece din domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  și folosința gratuită a unității de cult deținătoare în domeniul privat al statului
  Nr. M.F.Codul de clasificareNr. actului normativ în temeiul căruia se face transferulPersoana juridică de la care se transmite imobilulAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)Descrierea tehnicăAnul dobândirii bunului și temeiul legalUnitatea de cult la care se transmite imobilul
  123456789
  1641648.29.08Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cultDomeniul public al statului, administrare a Secretariatului de Stat pentru Culte CUI S.S.C. 26429279Județul Dâmbovița, orașul Pucioasa, Strada Republicii nr. 13911.248 leiS teren = 903 mp C.F.= 70285/20222018 Hotărârea Guvernului nr. 498/2018Arhiepiscopia Târgoviștei CUI 4344295
  -----