HOTĂRÂRE nr. 364 din 16 martie 2022privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, ca urmare a înscrierilor din cartea funciară și a reevaluării în condițiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Rákosi-Seiwarth Ildikó
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 martie 2022.Nr. 364.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
  a cărui descriere tehnică se modifică, ca urmare a înscrierilor din cartea funciară,
  și a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridicăSituația juridică actuală - concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuitTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  11653868.29.08Sediu O.C.P.I. GalațiConstrucțieRegim de înălțime:D + P + 3ESc = 391 mpScd = 2.188 mpSu = 1.842,83 mpNr. cadastral 110554-C1,CF nr. 110554 GalațiN - zonă CFRS - Strada DomneascăE - teren Primărie GalațiV - teren Prefectura GalațiȚara: România; județul: Galați, municipiul Galați, Str. Domnească nr. 24420167.633.300,00Hotărârea Guvernului nr. 987/2020În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară GalațiCUI 9792290-Imobil
  ----