ORDIN nr. 183/112/173/2022pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 183 din 14 februarie 2022
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 112 din 12 februarie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 173 din 15 februarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 15 februarie 2022  Având în vedere:– prevederile art. XXXV din Ordonanța de urgență al Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile art. 18 și 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“,în temeiul prevederilor:– art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul energiei și ministrul finanțelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Cererile de decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, depuse la autoritățile competente până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează potrivit normelor aplicabile la data depunerii acestora. Plata sumelor aferente cererilor de decontare și operațiunile ulterioare aferente plății se efectuează conform normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operațiuni.(2) Dispozițiile prezentului ordin se aplică pentru cererile de decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, depuse sau redepuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021 pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1143 din 27 noiembrie 2021.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
   +  ANEXĂPROCEDURAde decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumulde energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentrucompletarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelorcare domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în RezervațiaBiosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare, precum și documenteleîn baza cărora se realizează decontarea