ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 11 martie 2022pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2022  Având în vedere încetarea stării de alertă instituite pe teritoriul României și, respectiv, încetarea aplicabilității măsurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, precum și măsurile referitoare la carantinarea persoanelor, având în vedere că obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României sau în maximum 24 de ore de la intrarea în țară, nu mai este oportună ca urmare a încetării stării de alertă instituite pe teritoriul României,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1190 din 15 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate datele cu caracter personal colectate de Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost șterse conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021, cu modificările și completările ulterioare, se stochează pentru o perioadă de 6 luni de la momentul colectării, în vederea utilizării acestora în activitatea de soluționare a petițiilor și în instanțele de judecată.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2022.Nr. 22.----