HOTĂRÂRE nr. 16 din 8 martie 2022pentru abrogarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 8 martie 2022  Având în vedere deciziile adoptate în cadrul ședinței organizate în data de 4.03.2022 la nivelul Președinției României referitoare la încetarea stării de alertă pe teritoriul României și ridicarea tuturor restricțiilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19,pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate și luând în considerare regimul de publicitate al Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, cu completările ulterioare, stabilit de art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie obligația abrogării exprese a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare,Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
  Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 8 martie 2022.Nr. 16.----