HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 254 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  p. Ministrul energiei,
  Georgeta Corina Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 2 iunie 2016.Nr. 394.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadrudin Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale