ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizaţia de veteran de război şi din renta lunară prevăzută la art. 13 şi 13^1, precum şi de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soţul decedat."2. După ultimul alineat al articolului 13 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază, nu au putut fi improprietariti conform legii vor putea fi improprietariti cu aceleaşi suprafeţe în alte localităţi decât cea de domiciliu."3. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Veteranii de război care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), dar cărora le-a fost conferita medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" beneficiază de o renta lunară echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent."  +  Articolul 2Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează: a) invalizilor de război:- 200.000 lei lunar, pentru marii mutilati şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 180.000 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 150.000 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; b) veteranilor de război:- 125.000 lei lunar; c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:- 125.000 lei lunar."2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 30.000 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adauga câte 3.000 lei pentru fiecare luna de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Mircea Plangu,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul transporturilor,Anca Boagiup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Ministru de stat, ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretariatul de Stat pentru CulteNicolae I. Branzea,secretar de statMinistrul culturii,Ion CaramitruPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Şerban Ion Bubenek Turconi--------