HOTĂRÂRE nr. 277 din 27 februarie 2022pentru modificarea art. 55 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1.251/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 20 de lei/persoană/zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 135 de lei/persoană/sezon vară și de 200 de lei/persoană/sezon iarnă și de alte cheltuieli, în limita sumei de 12 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presa, servicii de reparații și întreținere, cheltuieli cu produse de igienă personală.(2) Sumele necesare asigurării condițiilor materiale de primire:a) norma de hrană = 2.500 calorii - se acordă solicitantului de azil major sau minor în vârstă de peste un an. În acest caz, alocația de hrană este stabilită la 20 de lei/persoană/zi;b) norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă solicitantului de azil major care desfășoară o activitate potrivit alin. (9). În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10 lei/zi;c) norma de hrană = 3.175 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată până în luna a 4-a, precum și solicitanților de azil bolnavi pe perioada internării în infirmerii. În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 6 lei/zi;d) norma de hrană = 3.260 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a și a 9-a sau care a născut și nu alăptează copilul în vârstă de până la un an. În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 8 lei/zi;e) norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil care a născut și alăptează copilul în vârstă de până la un an. În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10 lei/zi;f) norma de hrană = 3.590 calorii - se acordă fiecărui copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinți solicitanți de azil. În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10 lei/zi;g) norma de hrană = 4.050 calorii - se acordă pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă se află împreună cu unul sau cu ambii părinți solicitanți de azil. În acest caz, alocația de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 14 lei/zi.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 februarie 2022.Nr. 277.----