ORDIN nr. 134 din 9 februarie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 18 februarie 2022  Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), f) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 „Definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători“ la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDefinirea categoriilor de trenuri de călători conform anexei la prezentul ordin se aplică pentru toate serviciile de transport feroviar începând cu planul de mers de tren 2022/2023, precum și pentru noile servicii introduse de operatorii de transport feroviar de călători, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 9 februarie 2022.Nr. 134.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 153/2011)
  Definirea categoriilor de trenuri de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători care vor face obiectul contractelor de obligație de serviciu public (OSP)
  I. Trenurile intercitya) Intercity (IC)Asigură legătura, în trafic intern sau internațional, între capitala țării și orașele reședință de județ, definite prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile intercity (IC) este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. II
  Servicii pentru planificarea călătorieiRegim de rezervare a loculuiXX
  Permite selectarea locurilor în perioada de anticipație XX
  Facilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*
  Sistem de informare pentru călători XX
  Vânzare de bilete online XX
  Servicii la bordul trenuluiSpații speciale pentru bagaj voluminosXX
  Climatizare XX
  Prize 230 V/50 Hz XX
  Conexiune internet XX
  Toalete ecologice XX
  Servicii de alimentație publicăXX
  Supraveghere videoXX
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiXX
  Asistență și informare din partea personalului de tren XX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spații XX
  Informații în stațiiXX
  Automate de vânzări de bilete XX
  Plată electronică XX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviar XX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  b) Intercity night (IC-N)Asigură legătura, în trafic intern sau internațional, între capitala țării și orașele reședință de județ, definite prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au parcurs de noapte.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I sau clasa a II-a.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile intercity night (IC-N) este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. IIVDBc
  Servicii pentru planificarea călătorieiRegim de rezervare a loculuiXXXX
  Permite selectarea locurilor în perioada de anticipațieXXXX
  Facilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*X*X*
  Sistem de informare pentru călătoriXXXX
  Vânzare de bilete onlineXXXX
  Servicii la bordul trenuluiSpații speciale pentru bagaj voluminosXXXX
  ClimatizareXXXX
  Prize 230 V/50 HzXXXX
  Conexiune internet XXXX
  Toalete ecologiceXXXX
  Servicii de alimentație publicăXXXX
  Supraveghere videoXXXX
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiXXXX
  Asistență și informare din partea personalului de trenXXXX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spațiiXXXX
  Informații în stațiiXXXX
  Automate de vânzări de bileteXXXX
  Plată electronicăXXXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviarXXXX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  II. Trenurile interregioa) Interregio (IR)Asigură legătura între localitățile urbane de rang 0, I și II definite prin anexa nr. II pct. 3.8 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, și stațiunile turistice de interes național, enumerate în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I.Viteza medie comercială/tren este de minimum 45 km/h.În principalele stații și noduri feroviare se vor asigura conexiuni convenabile cu celelalte trenuri de călători.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile interregio (IR) este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. II
  Servicii pentru planificarea călătorieiRegim de rezervare a loculuiXX
  Permite selectarea locurilor în perioada de anticipațieXX
  Facilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*
  Sistem de informare pentru călătoriXX
  Vânzare de bilete onlineXX
  Servicii la bordul trenuluiClimatizareXX
  SonorizareXX
  Prize 230 V/50 HzXX
  Toalete ecologiceX*X*
  Supraveghere videoX*X*
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiXX
  Asistență și informare din partea personalului de trenXX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spațiiXX
  Informații în stațiiXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviarXX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  b) Interregio night (IR-N)Asigură legătura între localitățile urbane de rang 0, I și II definite prin anexa nr. II pct. 3.8 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, și stațiunile turistice de interes național, enumerate în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.Viteza medie comercială/tren este de minimum 45 km/h.În principalele stații și noduri feroviare se vor asigura conexiuni convenabile cu celelalte trenuri de călători.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I sau clasa a II-a.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile interregio night (IR-N) este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. IIVDBc
  Servicii pentru planificarea călătorieiRegim de rezervare a loculuiXXXX
  Permite selectarea locurilor în perioada de anticipație XXXX
  Facilități pentru transportul persoanelor cu dizabilități X*X*X*X*
  Sistem de informare pentru călătoriXXXX
  Vânzare de bilete onlineXXXX
  Servicii la bordul trenuluiClimatizareXX*X*X*
  SonorizareXX*X*X*
  Prize 230 V/50 Hz XX*X*X*
  Toalete ecologiceXX*X*X*
  Servicii de alimentație publicăXXXX
  Supraveghere videoX*X*X*X*
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiXXXX
  Asistență și informare din partea personalului de tren XXXX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spații XXXX
  Informații în stațiiXXXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviarXXXX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  III. Trenuri regio (R)a) Regio Expres (R-E)Asigură legătura între localitățile aflate pe o distanță de circulație de maximum 230 km sau prima stație de cale ferată, dacă se depășește această distanță.Are opriri în stații de cale ferată care deservesc localități cu un număr  2.500 de locuitori împreună cu zonele limitrofe, asigurând nevoia de mobilitate din zona respectivă.Asigură legăturile la/de la trenurile interregio.Viteza medie comercială este în principiu de minimum 40 km/h.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile regio expres R-E este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. II
  Servicii pentru planificarea călătorieiFacilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*
  Sistem de informare pentru călătoriXX
  Vânzare de bilete onlineXX
  Servicii la bordul trenuluiClimatizareXX*
  SonorizareXX
  Prize 230 V/50 HzXX
  Toalete ecologiceX*X*
  Supraveghere videoX*X*
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiXX
  Asistență și informare din partea personalului de tren XX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spațiiXX
  Informații în stațiiXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviarXX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  b) Regio (R)Asigură condiții de transport pentru arii geografice restrânse, distanța maximă de circulație fiind de 200 km sau prima stație de cale ferată, dacă se depășește această distanță.Are opriri în toate stațiile, haltele și punctele de oprire de-a lungul rutei, dacă peroanele sunt amenajate cu respectarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI).Trenurile regio vor fi solicitate și trasate la un interval suficient de timp pentru a permite îmbarcarea/debarcarea călătorilor în/din trenurile de legătură din stațiile/nodurile de cale ferată.Viteza medie comercială este în principiu de minimum 35 km/h.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile regio este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. II
  Servicii pentru planificarea călătorieiFacilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*
  Sistem de informare pentru călătoriXX
  Vânzare de bilete onlineXX
  Servicii la bordul trenuluiClimatizareX*X*
  SonorizareX*X*
  Prize 230 V/50 HzX*X*
  Toalete ecologiceX*X*
  Supraveghere videoX*X*
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiX*X*
  Asistență și informare din partea personalului de trenXX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spațiiXX
  Informații în stațiiXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviarXX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  c) Regio metropolitan (R-M)Asigură transportul în jurul marilor orașe, pentru traficul suburban (de navetiști), satisface nevoile de transport ale unui centru urban sau ale unei conurbații și ale zonelor din proximitate/limitrofe, distanța maximă de circulație fiind de 40 km sau prima stație de cale ferată, dacă se depășește această distanță.Viteza medie comercială este în principiu de minimum 30 km/h.Pot fi puse în circulație și fără servicii de clasa I.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile regio metropolitan R-M este:
  Denumirea serviciuluiNivelul serviciuluiCaracterul serviciului - obligatoriu
  cls. Icls. II
  Servicii pentru planificarea călătorieiFacilități pentru transportul persoanelor cu dizabilitățiX*X*
  Sistem de informare pentru călători XX
  Vânzare de bilete online XX
  Servicii la bordul trenuluiClimatizare X*X*
  Sonorizare X*X*
  Prize 230 V/50 Hz X*X*
  Toalete ecologice X*X*
  Supraveghere videoX*X*
  Sistem de blocare automată a ușilor de acces în timpul mersului, precum și de către personalul de tren pe durata staționăriiX*X*
  Asistență și informare din partea personalului de tren XX
  Transportul bicicletelorX**
  Servicii în stațiiAcces la sala de așteptare în stațiile și punctele de oprire în care sunt amenajate astfel de spațiiXX
  Informații în stațiiXX
  Asistență pentru călători în stațiile și punctele de oprire deservite de personal al operatorului feroviar XX
  *) Caracter obligatoriu pentru orice vehicul feroviar pentru transport de călători fabricat sau reînnoit după data de 1.01.2022.**) Caracter opțional pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren până la data de 6.06.2025 și caracter obligatoriu pentru clasa a II-a pentru toate rangurile de tren începând cu data de 7.06.2025.
  -----