ORDIN nr. 38/82/2022privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 38 din 11 ianuarie 2022
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 82 din 31 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România; – art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 38/DPOCMP din 6.01.2022;– Notei nr. 36/DPOCMP din 6.01.2022 privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, și dezbaterea publică a acestuia referitoare la introducerea ocupației analist comportamental,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Se elimină ocupațiile care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCod COR
  1.administrator de securitate în domeniul TIC252908
  2.analist comportamental226927
  3.analist de afaceri242120
  4.analist de afaceri în domeniul TIC251102
  5.analist în servicii și politici de sănătate242233
  6.analist testare software351108
  7.aranjor muzică265245
  8.arhitect de interior216111
  9.arhitect de sistem în domeniul TIC251104
  10.artist multimedia265111
  11.asistent medical specializat222102
  12.auditor de securitate cibernetică252906
  13.barman preparator de cafea (barista)513203
  14.chimist analist211312
  15.compozitor muzică de film/teatru265240
  16.compozitor muzică electronică265241
  17.compozitor muzică publicitară265243
  18.compozitor muzică sacră265242
  19.compozitor muzică ușoară/pop265239
  20.conducător formație muzicală265248
  21.consilier de stat111241
  22.consilier filosofic263311
  23.consultant de securitate cibernetică252907
  24.consultant muzical265256
  25.degustător de cafea751502
  26.dezvoltator de sisteme în domeniul TIC251105
  27.director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii132456
  28.director pentru relația cu investitorii121920
  29.dirijor ansamblu vocal bisericesc265249
  30.documentarist muzică265255
  31.emailator manual/artizan731607
  32.etnomuzicolog265258
  33.expert în criminalistică informatică252909
  34.expert în investigații digitale252905
  35.expert în prăjirea cafelei214537
  36.expert în securitate cibernetică252904
  37.expert surse deschise252902
  38.inginer biomedical214957
  39.inginer foraj214658
  40.inginer horticultor213230
  41.inginer în producția alimentară214142
  42.inginer mentenanță și reparații214143
  43.inginer punere în funcțiune214958
  44.inginer specialist în robotică214959
  45.inginer sudor214496
  46.manager analiză de business în domeniul TIC251103
  47.manager de securitate sisteme informatice252910
  48.manager transformare digitală242119
  49.mediator muzical265251
  50.muzician jazz265246
  51.ofițer de poliție penitenciară242905
  52.operator măcinare cafea816055
  53.operator prelucrare cafea816054
  54.orchestrator265244
  55.producător muzical265250
  56.profesor-antrenor235923
  57.psalt265247
  58.realizator muzical265254
  59.redactor muzical265252
  60.reporter muzical265253
  61.specialist digitalizare242118
  62.specialist în pregătire fizică235924
  63.specialist în reciclarea deșeurilor214312
  64.specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control252903
  65.specialist muzicologie bizantină/gregoriană265257
  66.specialist pentru relația cu investitorii241272
  67.specialist tehnologia alimentelor214538
  68.stilist extensii gene514211
  69.tehnician ergonomist325729
  Se mută ocupația expert achiziții publice din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116.Se mută ocupația analist resurse umane din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325.Se mută ocupația critic muzical din grupa de bază 2642 Jurnaliști în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231.Se redenumește ocupația copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri și păstrează același cod 265217 în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori.Se redenumește ocupația inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane și păstrează același cod 333304 în grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  ocupațiilor care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale și se elimină
  din cuprinsul Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCod COR
  1.operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci313112
  2.ștanțator de filme352117
  3.operator truka352118
  4.teletipist413105
  5.telexist413106
  6.rediționar432318
  7.inspector telegrame441207
  8.șef vagon poștal441212
  9.tăietor garnituri de carde721428
  10.mașinist mecanic la confecționare garnituri carde721429
  11.confecționer ferodouri722109
  12.cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731203
  13.ceruitor de piastrine pentru acordeoane731204
  14.râșnitor smalț731410
  15.formator tuburi spectrale731506
  16.galvanotipist732107
  17.corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)732108
  18.turnător valuri732116
  19.fasonator produse din azbociment811402
  20.preparator pastă de azbociment811405
  21.tratamentist produse din azbociment811406
  22.confecționer garnituri din azbest811410
  23.preparator ferodouri813132
  24.finisor universal ferodouri813133
  25.decapsulator815101
  26.decuscutor815102
  27.topitor in și cânepă815103
  28.melițator in și cânepă815104
  29.înnobilator in și cânepă815105
  30.scuturător in și cânepă815106
  31.lucrător în bataje (bătător)815107
  32.destrămător815108
  33.carbonizator textile815109
  34.scuturător815110
  35.pieptănător815114
  36.zdrobitor și uleiator textile815115
  37.operator mașini puitoare815116
  38.formator mănuși fibre liberiene815117
  39.montator la lipit ace815118
  40.curățitor-șlefuitor garnituri carde815119
  41.cilindror în filaturi815120
  42.disponent în filaturi815121
  43.pregătitor gogoși de mătase (fierbător)815122
  44.prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)815123
  45.înnodător fire de mătase naturală815124
  46.finisor fire de mătase naturală815125
  47.prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală815126
  48.șnuruitor Jaqard815203
  49.operator canelator815206
  50.pâslitor815213
  51.confecționer polizoare din pâslă815214
  52.operator piuar815418
  53.operator scămoșetor815419
  54.naphtolator la imprimerie815426
  55.vaporizator la imprimerie815427
  56.presator axe la cilindrul de imprimat815429
  57.colector și sortator păr816008
  58.preparator ulei de copite816009
  59.valorificator glande816012
  60.preparator pepsină, cheag816013
  61.filtrator-deshidratorist817214
  62.confecționer tuburi cinescop821210
  ----