ORDIN nr. 37/83/2022pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 37 din 11 ianuarie 2022
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 83 din 31 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 10 februarie 2022  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Referatului nr. 39/DPOCMP din 6.01.2022, în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezenta procedură se aplică pentru grupele majore 1-9 din structura Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002.  +  Articolul 3Documentațiile depuse la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂPROCEDURAde actualizare a Clasificării ocupațiilor din România