ORDIN nr. 103 din 2 februarie 2022pentru stabilirea unor măsuri privind testarea medicală și pentru stabilirea prezenței unor substanțe psihoactive a personalului aeronautic navigant
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 9 februarie 2022    În vederea implementării recomandărilor de siguranță SR-124.IG.2019-07-09.ATR 42-500.YR-ATF.IF și SR-125.IG.2019-07-09.ATR 42-500.YR-ATF.IF, emise de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, ținând cont de dispozițiile art. 114 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv documentele emise de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației în aplicarea acestuia,luând în considerare atribuțiile de autoritate competentă ale Autorității Aeronautice Civile Române, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Fără a aduce atingere reglementărilor europene specifice, transportatorii aerieni români au obligația:a) să planifice și să execute activități de testare aleatorie, medicală și pentru stabilirea prezenței unor substanțe psihoactive, a personalului aeronautic navigant propriu înainte de îmbarcare;b) să efectueze testarea posteveniment a personalului aeronautic navigant propriu, pentru stabilirea prezenței unor substanțe psihoactive, în cazul implicării acestuia într-un incident grav sau accident de aviație.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în exercitarea atribuțiilor de autoritate națională competentă în domeniul certificării operatorilor aerieni civili și a personalului aeronautic navigant civil:a) elaborează proceduri și recomandări privind efectuarea activităților de testare prevăzute la art. 1, în condițiile în care astfel de proceduri și recomandări nu se regăsesc în materialele de îndrumare emise de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației;b) verifică respectarea și modul de implementare de către transportatorii aerieni a dispozițiilor art. 1.  +  Articolul 3Dispozițiile prezentului ordin nu aduc atingere dreptului inspectorilor aeronautici ai Autorității Aeronautice Civile Române de a efectua testări aleatorii ale personalului aeronautic navigant civil, în cadrul activităților de inspecție desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 2 februarie 2022.Nr. 103.----