ORDIN nr. 3.062 din 25 ianuarie 2022pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului "A doua șansă" - învățământ primar și a Metodologiei privind organizarea Programului "A doua șansă" - învățământ secundar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 februarie 2022  Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) și ale art. 30 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă“ - învățământ primar, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă“ - învățământ secundar, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă“ - învățământ primar se aplică începând cu anul școlar 2022-2023.(2) Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă“ - învățământ secundar se aplică începând cu anul școlar 2023-2024.(3) La data intrării în vigoare a metodologiilor aprobate prin prezentul ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 25 ianuarie 2022. Nr. 3.062.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind organizarea Programului "A doua șansă" - învățământ primar  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind organizarea Programului "A doua șansă" - învățământ secundar