ORDIN nr. 85 din 26 ianuarie 2022privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2022    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 10 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 11 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 12 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 13Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se introduc conturile 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“, 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților“ și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații“.  +  Articolul 14Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:În planul de conturi, cuprins la pct. 196, se introduc conturile 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“, 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților“ și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații“.  +  Articolul 15Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:În planul de conturi general, cuprins la pct. 344, se introduc conturile 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“ și 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților“ și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații“.  +  Articolul 16Art. III din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din 22 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:  +  Articolul III(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.(2) Aplicarea prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2 se efectuează cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020, astfel:a) de la 1 ianuarie 2022 pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020; șib) de la 1 ianuarie 2023 pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.  +  Articolul 17Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 17 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 18 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 09-01-2023, Articolul 19 a fost abrogat de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 26 ianuarie 2022.Nr. 85.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 09-01-2023, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 09-01-2023, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 09-01-2023, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 09-01-2023, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 14 din ORDINUL nr. 4.268 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2023 ) -----