ORDIN nr. 3.001/39/2022privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.001 din 4 ianuarie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 39 din 11 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 28 ianuarie 2022  Având în vedere prevederile:– art. 340 alin. (2) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2^2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul educației și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educației, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
   +  ANEXĂMETODOLOGIEde alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor