HOTĂRÂRE nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (6) și al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă menținerea managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie cu autoritățile administrației publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, pentru spitalele publice al căror management al asistenței medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 2 iunie 2010.Nr. 529.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  unităților sanitare publice cu paturi pentru care se
  menține managementul asistenței medicale la autoritățile
  administrației publice locale și la Primăria Municipiului București
  Municipiul București (18 unități sanitare)  + 
  1.Spitalul Clinic "Sf. Maria" BucureștiPrimăria Municipiului București
  2.Spitalul Clinic "Filantropia" BucureștiPrimăria Municipiului București
  3.Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala"Prof. Dr. Dan Theodorescu" BucureștiPrimăria Municipiului București
  4.Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" BucureștiPrimăria Municipiului București
  5.Spitalul Clinic "Colentina" BucureștiPrimăria Municipiului București
  6.Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologieși TBC Osteoarticular "Foișor" BucureștiPrimăria Municipiului București
  7.Abrogată
  8.Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" BucureștiPrimăria Municipiului București
  9.Spitalul Clinic "Colțea" BucureștiPrimăria Municipiului București
  10.Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"Primăria Municipiului București
  11.Abrogată
  12.Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale"Dr. Victor Babeș"Primăria Municipiului București
  13.Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"Primăria Municipiului București
  14.Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie"Prof. Dr. Panait Sârbu" BucureștiPrimăria Municipiului București
  15.Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" BucureștiPrimăria Municipiului București
  16.Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" BucureștiPrimăria Municipiului București
  17.Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" BucureștiPrimăria Municipiului București
  18.Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" BucureștiPrimăria Municipiului București
  (la 16-08-2012, Tabelul municipiului București din Anexa nr. 1 a fost modificat prin abrogarea poziției 11 de către art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 839 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012 )
  Județul Bihor (4 unități sanitare)  + 
  1.Abrogată
  2.Abrogată
  3.Abrogată
  4.Abrogată
  (la 27-02-2022, Tabelul județului Bihor din Anexa nr. 1 a fost abrogat în totalitate de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.293 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 29 decembrie 2021, prin abrogarea poziției 3 )
   +  Anexa nr. 2LISTAunităților sanitare publice cu paturi pentrucare se transferă managementul asistenței medicalecătre autoritățile administrației publicelocale și către Primăria Municipiului București────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unității sanitare Autoritatea administrațieicrt. publice locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Județul Alba (12 unități sanitare)1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Consiliul Județean Alba2. Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud3. Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj4. Spitalul Municipal Sebeș Consiliul Local Sebeș5. Spitalul Orășenesc Abrud Consiliul Local Abrud6. Spitalul Orășenesc Câmpeni Consiliul Local Câmpeni7. Abrogată.8. Spitalul Orășenesc Cugir Consiliul Local Cugir9. Abrogată.10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Consiliul Județean Alba11. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni Consiliul Local Câmpeni12. Centrul de Sănătate Baia de Arieș Consiliul Local Baia de Arieș Județul Arad (11 unități sanitare)13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad Consiliul Județean Arad14. Abrogată.15. Abrogată.16. Spitalul Orășenesc Lipova Consiliul Local Lipova17. Spitalul Orășenesc Ineu Consiliul Local Ineu18. Spitalul Orășenesc Sântana Consiliul Local Sântana19. Abrogată.20. Centrul de Sănătate Chișineu-Criș Consiliul Local21. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Județean Arad22. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș Consiliul Județean Arad23. Spitalul Boli Cronice Sebiș Consiliul Local Sebiș Județul Argeș (17 unități sanitare)24. Spitalul Județean de Urgență Pitești Consiliul Județean Argeș25. Spitalul Municipal Câmpulung Consiliul Local Câmpulung26. Spitalul Municipal Curtea de Argeș Consiliul Local Curtea27. Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Consiliul Local Mioveni28. Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești Consiliul Județean Argeș29. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea Consiliul Județean Argeș30. Abrogată.31. Spitalul de Recuperare Brădet Consiliul Județean Argeș32. Spitalul de Pediatrie Pitești Consiliul Județean Argeș33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Județean Argeș33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Local al Municipiului Câmpulung34. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie" Consiliul Județean Argeș Pitești 35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Județean Argeș36. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iașului Consiliul Județean Argeș37. Spitalul de Geriatrie și Boli Cronice "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Consiliul Județean Argeș38. Abrogată.39. Abrogată.40. Abrogată. Județul Bacău (7 unități sanitare)41. Spitalul Județean de Urgență Bacău Consiliul Județean Bacău42. Spitalul Municipal Onești Consiliul Local Onești43. Spitalul Municipal de Urgență Moinești Consiliul Local Moinești44. Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr" Comănești Consiliul Local Comănești45. Spitalul Orășenesc Buhuși Consiliul Local Buhuși46. Abrogată.47. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Consiliul Local Bacău Județul Bihor (9 unități sanitare)48. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Consiliul Județean Bihor48. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea49. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș Consiliul Local Beiuș50. Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta51. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita Consiliul Local Marghita52. Spitalul Orășenesc Aleșd Consiliul Local Aleșd53. Spitalul Orășenesc Ștei Consiliul Local Ștei54. Abrogată.55. Abrogată.56. Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Județean Bihor Județul Bistrița-Năsăud (5 unități sanitare)57. Spitalul Județean de Urgență Bistrița Consiliul Județean58. Spitalul Orășenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Consiliul Local Năsăud59. Spitalul Orășenesc Beclean Consiliul Local Beclean60. Abrogată.61. Preventoriul TBC Ilișua Consiliul Local Uriu Județul Botoșani (12 unități sanitare)62. Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani Consiliul Județean Botoșani63. Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi64. Abrogată.65. Abrogată.66. Spitalul Comunal Trușești Consiliul Local Trușești67. Abrogată.68. Abrogată.69. Abrogată.70. Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoșani Consiliul Local Botoșani71. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani Consiliul Local Botoșani72. Abrogată.73. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Județean Botoșani Județul Brașov (12 unități sanitare)74. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Consiliul Județean Brașov75. Spitalul Clinic de Copii Brașov Consiliul Județean Brașov76. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I. A. Sbârcea" Brașov Consiliul Județean Brașov77. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș Consiliul Local Făgăraș78. Spitalul Municipal Săcele Consiliul Local Săcele79. Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea80. Spitalul Orășenesc "Dr.C.T. Sparchez" Zărnești Consiliul Local Zărnești81. Spitalul Orășenesc Rupea Consiliul Local Rupea82. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov Consiliul Județean Brașov83. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov Consiliul Județean Brașov84. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov Consiliul Județean Brașov85. Abrogată. Județul Brăila (5 unități sanitare)86. Spitalul de Urgență Județean Brăila Consiliul Județean Brăila87. Spitalul Orășenesc Făurei Consiliul Local Făurei88. Abrogată.89. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Consiliul Județean Brăila90. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila Consiliul Local Brăila Județul Buzău (7 unități sanitare)91. Spitalul Județean de Urgență Buzău Consiliul Județean Buzău92. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Consiliul Local93. Spitalul Orășenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu94. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Consiliul Local95. Abrogată.96. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni97. Abrogată. Județul Caraș-Severin (8 unități sanitare)98. Spitalul Județean de Urgență Reșița Consiliul Județean99. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș Consiliul Local Caransebeș100. Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu Consiliul Local Oțelu Roșu101. Abrogată.102. Spitalul Orășenesc Oravița Consiliul Local Oravița103. Spitalul Orășenesc Moldova Nouă Consiliul Local104. Abrogată.105. Spitalul de Boli Cronice Bocșa Consiliul Local Bocșa Județul Călărași (6 unități sanitare)106. Spitalul Județean de Urgență Călărași Consiliul Județean Călărași107. Spitalul Municipal Oltenița Consiliul Local Oltenița108. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară Consiliul Local Lehliu-Gară109. Spitalul Orășenesc Budești Consiliul Local Budești110. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași Consiliul Județean Călărași111. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Consiliul Județean Călărași Județul Cluj (12 unități sanitare)112. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj113. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj114. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj115. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj116. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Consiliul Local Cluj-Napoca117. Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej118. Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda119. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Consiliul Local120. Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla121. Spitalul Orășenesc Huedin Consiliul Local Huedin122. Centrul de Sănătate Mociu Consiliul Local Mociu123. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa Consiliul Județean Cluj Județul Constanța (10 unități sanitare)124. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța Consiliul Județean Constanța125. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța Consiliul Județean Constanța126. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța Consiliul Local Constanța127. Abrogată.128. Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Mangalia129. Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia130. Spitalul Orășenesc Cernavodă Consiliul Local Cernavodă131. Spitalul Orășenesc Hârșova Consiliul Local Hârșova132. Abrogată.133. Abrogată. Județul Covasna (4 unități sanitare)134. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe Consiliul Județean Covasna135. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Consiliul Local Târgu Secuiesc136. Abrogată.137. Spitalul Orășenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt Județul Dâmbovița (10 unități sanitare)138. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște Consiliul Județean Dâmbovița139. Abrogată.140. Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni141. Spitalul Orășenesc Găești Consiliul Local Găești142. Spitalul Orășenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa143. Abrogată.144. Abrogată.145. Abrogată.146. Abrogată.147. Abrogată. Județul Dolj (9 unități sanitare)148. Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Consiliul Local Craiova149. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova Consiliul Local Craiova150. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova151. Spitalul Municipal Băilești Consiliul Local Băilești152. Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat153. Spitalul Orășenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea154. Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni Consiliul Județean Dolj155. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Consiliul Județean Dolj156. Spitalul Orășenesc Filiași Consiliul Local Filiași Județul Galați (9 unități sanitare)157. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Consiliul Județean Galați158. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați Consiliul Local Galați159. Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci         Consiliul Județean Galați160. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor Consiliul Local Târgu Bujor160. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor Consiliul Județean Galați161. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați Consiliul Județean Galați162. Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați Consiliul Județean Galați163. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați Consiliul Local Galați164. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați Consiliul Local Galați165. Abrogată. Județul Giurgiu (6 unități sanitare)166. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu Consiliul Județean Giurgiu167. Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale Consiliul Local Bolintin-Vale168. Abrogată.169. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Județean Giurgiu170. Abrogată.171. Centrul de Sănătate Ghimpați Consiliul Local Ghimpați Județul Gorj (8 unități sanitare)172. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Consiliul Județean Gorj173. Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru174. Spitalul Orășenesc Novaci Consiliul Local Novaci175. Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu Consiliul Local Bumbești-Jiu176. Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari Consiliul Local Rovinari177. Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești Consiliul Local Târgu Cărbunești178. Spitalul Orășenesc Turceni Consiliul Local Turceni179. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" - Runcu Consiliul Județean Gorj Județul Harghita (5 unități sanitare)180. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc Consiliul Județean Harghita181. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu Secuiesc182. Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni183. Spitalul Municipal Toplița Consiliul Local Toplița184. Spitalul de Psihiatrie Tulgheș Consiliul Județean Harghita Județul Hunedoara (12 unități sanitare)185. Spitalul Județean de Urgență Deva Consiliul Județean Hunedoara186. Spitalul de Urgență Petroșani Consiliul Local Petroșani187. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara Consiliul Local Hunedoara188. Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni189. Spitalul Municipal Orăștie Consiliul Local Orăștie190. Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad191. Spitalul Municipal Vulcan Consiliul Local Vulcan192. Spitalul Orășenesc Hațeg Consiliul Local Hațeg193. Abrogată.194. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Județean Hunedoara195. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Județean Hunedoara196. Abrogată. Județul Ialomița (4 unități sanitare)197. Spitalul Județean de Urgență Slobozia Consiliul Județean Ialomița198. Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni199. Spitalul Municipal Fetești Consiliul Local Fetești200. Spitalul Orășenesc Țăndărei Consiliul Local Țăndărei Județul Iași (12 unități sanitare)201. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași Consiliul Județean Iași202. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași Consiliul Județean Iași203. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iași Consiliul Județean Iași204. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași Consiliul Județean Iași205. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași Consiliul Județean Iași206. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași Consiliul Județean Iași207. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iași Consiliul Local Iași208. Spitalul Clinic de Recuperare Iași Consiliul Local Iași209. Spitalul Municipal Pașcani Consiliul Local Pașcani210. Spitalul Orășenesc Hârlău Consiliul Local Hârlău211. Spitalul Orășenesc Târgu Frumos Consiliul Local Târgu Frumos212. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni Județul Ilfov (4 unități sanitare)213. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov Consiliul Județean Ilfov214. Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea Consiliul Județean Ilfov215. Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca Consiliul Județean Ilfov216. Abrogată. Județul Maramureș (9 unități sanitare)217. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare Consiliul Județean Maramureș218. Spitalul Municipal Sighetu Marmației Consiliul Local Sighetu Marmației219. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus Consiliul Local Vișeu de Sus220. Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș Consiliul Local Târgu Lăpuș221. Spitalul de Boli Infecțioase, Dermatovenerologie și Psihiatrie Baia Mare Consiliul Județean Maramureș222. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Consiliul Local Baia Mare223. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Consiliul Local Baia Sprie224. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic225. Abrogată. Județul Mehedinți (5 unități sanitare)226. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin Consiliul Județean Mehedinți227. Spitalul Municipal Orșova Consiliul Local Orșova228. Spitalul Orășenesc Baia de Aramă Consiliul Local Baia de Aramă229. Abrogată.230. Abrogată. Județul Mureș (10 unități sanitare)231. Spitalul Clinic Județean Mureș Consiliul Județean Mureș232. Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni Consiliul Județean Mureș233. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin Consiliul Local Reghin234. Spitalul Municipal Sighișoara Consiliul Local Sighișoara235. Spitalul Orășenesc "Dr. Valer Russu" Luduș Consiliul Local Luduș236. Abrogată.237. Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure238. Abrogată.238^1. Spitalul Sovata-Niraj Consiliului Local al Orașului Sovata239. Abrogată.240. Abrogată. Județul Neamț (7 unități sanitare)241. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Județean Neamț242. Spitalul Municipal de Urgență Roman Consiliul Local Roman243. Spitalul Orășenesc Roznov Consiliul Local Roznov244. Spitalul Orășenesc Târgu-Neamț Consiliul Local Târgu-Neamț245. Spitalul Orășenesc Bicaz Consiliul Local Bicaz246. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman Consiliul Județean Neamț247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Viișoara247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun Județul Olt (7 unități sanitare)248. Spitalul Județean de Urgență Slatina Consiliul Județean Olt249. Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal250. Spitalul Orășenesc Balș Consiliul Local Balș251. Spitalul Orășenesc Corabia Consiliul Local Corabia252. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Județean Olt253. Abrogată.254. Abrogată. Județul Prahova (19 unități sanitare)255. Spitalul Județean de Urgență Ploiești Consiliul Județean Prahova256. Spitalul Municipal Ploiești Consiliul Local Ploiești257. Spitalul Municipal Câmpina Consiliul Local Câmpina258. Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte Consiliul Local Vălenii de Munte259. Spitalul Orășenesc Băicoi Consiliul Local Băicoi260. Spitalul Orășenesc "Sf. Filofteia" Mizil Consiliul Local Mizil261. Spitalul Orășenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia262. Spitalul de Pediatrie Ploiești Consiliul Județean Prahova263. Abrogată.264. Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Câmpina265. Abrogată.266. Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga Consiliul Local Azuga267. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza268. Spitalul de Pneumoftiziologie Florești Consiliul Local Florești269. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna270. Abrogată.271. Abrogată.272. Abrogată.273. Centrul de Sănătate Urlați Consiliul Local Urlați Județul Satu Mare (5 unități sanitare)274. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Județean Satu Mare275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Local al Municipiului Carei276. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș Consiliul Județean Satu Mare277. Abrogată.278. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare Județul Sălaj (6 unități sanitare)279. Spitalul Județean de Urgență Zalău Consiliul Județean Sălaj280. Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei Consiliul Local Șimleu Silvaniei281. Spitalul Orășenesc Jibou Consiliul Local Jibou282. Abrogată.283. Centru de Sănătate Cehu Silvaniei Consiliul Local Cehu Silvaniei284. Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna Județul Sibiu (7 unități sanitare)285. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Consiliul Județean Sibiu286. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu287. Spitalul Municipal Mediaș Consiliul Local Mediaș288. Spitalul Orășenesc Agnita Consiliul Local Agnita289. Spitalul Orășenesc Cisnădie Consiliul Local Cisnădie290. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu Consiliul Județean Sibiu291. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Județean Sibiu Județul Suceava (10 unități sanitare)292. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava Consiliul Județean Suceava293. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc294. Spitalul Municipal Fălticeni Consiliul Local Fălticeni295. Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma și Damian" Rădăuți Consiliul Local Rădăuți296. Spitalul Municipal Vatra Dornei Consiliul Local Vatra Dornei297. Spitalul Orășenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura Humorului298. Spitalul Orășenesc Siret Consiliul Local Siret299. Abrogată.300. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc301. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Consiliul Local Siret Județul Teleorman (10 unități sanitare)302. Spitalul Județean de Urgență Alexandria Consiliul Județean Teleorman303. Spitalul Municipal "Caritas" Roșiori de Vede Consiliul Local Roșiori de Vede304. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Consiliul Local Turnu Măgurele305. Spitalul Orășenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea306. Abrogată.307. Centrul de Sănătate Furculești Consiliul Județean Teleorman308. Centrul de Sănătate Cervenia Consiliul Județean Teleorman309. Abrogată.310. Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede Consiliul Județean Teleorman311. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Consiliul Județean Teleorman Județul Timiș (11 unități sanitare)312. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii313. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara Consiliul Local Timișoara314. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara Consiliul Local Timișoara315. Abrogată.316. Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj317. Spitalul Orășenesc Deta Consiliul Local Deta318. Spitalul Orășenesc Făget Consiliul Local Făget319. Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare Consiliul Local Sânnicolau Mare320. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Consiliul Local Jimbolia321. Centrul de Sănătate Buziaș Consiliul Local Buziaș322. Abrogată. Județul Tulcea (4 unități sanitare)323. Spitalul Județean de Urgență Tulcea Consiliul Județean Tulcea324. Spitalul Orășenesc Măcin Consiliul Local Măcin325. Spitalul Orășenesc Babadag Consiliul Local Babadag326. Centrul de Sănătate Sulina Consiliul Local Sulina Județul Vaslui (7 unități sanitare)327. Spitalul Județean de Urgență Vaslui Consiliul Județean Vaslui328. Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huși Consiliul Local Huși329. Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad Consiliul Local Bârlad330. Spitalul Orășenesc Negrești Consiliul Local Negrești331. Abrogată.332. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Consiliul Local Murgeni333. Spitalul de Boli Cronice "Dr. I. T. Nicolăescu" Tutova Consiliul Local Tutova Județul Vâlcea (8 unități sanitare)334. Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea Consiliul Județean Vâlcea335. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgășani Consiliul Local Drăgășani336. Spitalul Orășenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi337. Spitalul Orășenesc Horezu Consiliul Local Horezu338. Abrogată.339. Abrogată.340. Spitalul de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăești Consiliul Județean Vâlcea341. Spitalul de Psihiatrie Drăgoești Consiliul Județean Vâlcea Județul Vrancea (7 unități sanitare)342. Abrogată.343. Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud344. Abrogată.345. Spitalul Orășenesc Panciu Consiliul Local Panciu346. Abrogată.347. Abrogată.348. Abrogată. Municipiul București (3 unități sanitare)349. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Primăria Municipiului București350. Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos" București Primăria Municipiului București351. Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri "Sf. Stelian" București Primăria Municipiului București────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Poz. 7 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 610 din 14 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.Poziția 9 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012.Poziția 14 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din același act normativ.Poziția 15 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din același act normativ.Poziția 19 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 974 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014.Poziția 30 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 33 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, conform alin. (2) al art. 1 din același act normativ.Poziția 38 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011.Poziția 39 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 40 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 46 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 48 din anexa 2 a fost modificată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010.Poziția 54 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, conform alin. (4) al art. 2 din același act normativ.Poziția 55 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 64 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011.Poziția 65 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.124 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.Poziția 67 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 68 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 69 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 72 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 771 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014.Poziția 85 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011.Poziția 88 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 95 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 decembrie 2013.Poziția 97 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.Poziția 101 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 104 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 30 martie 2012.Poziția 127 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 132 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 426 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013.Poziția 133 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012.Poziția 136 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.Poziția 139 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.Poziția 143 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 7 iunie 2013.Poziția 144 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.Poziția 145 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.Poziția 146 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.Poziția 147 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.Poziția 160 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 181 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016.Poziția 165 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2012.Poziția 168 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 170 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 193 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 16 noiembrie 2011.Poziția 196 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 669 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.Poziția 216 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.Poziția 225 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 948 din 29 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014.Poziția 229 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.Poziția 230 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.Poziția 236 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.Poziția 238 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.Poziția 238^1 din anexa 2 a fost introdusă de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.Poziția 239 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.Poziția 240 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.Poziția 247 din anexa 2 a fost rectificată prin RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010.Poziția 253 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.285 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2012.Poziția 254 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.Poziția 263 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 999 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 10 noiembrie 2014.Poziția 270 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 271 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.Conform art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010, poziția 275 din anexa 2 se modifică în mod corespunzător potrivit anexei din același act normativ.Poziția 277 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 3 din același act normativ.Poziția 282 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 299 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din același act normativ.Poziția 306 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 798 din 31 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012.Poziția 309 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.262 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.Poziția 315 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 331 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 338 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din același act normativ.Poziția 339 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, conform art. 2 din același act normativ.Poziția 346 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.119 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.Poziția 342 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.Poziția 344 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.Poziția 347 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.Poziția 348 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011. (la 05-04-2017, Poziția 60 din Anexa 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 189 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 05 aprilie 2017 ) (la 24-05-2015, Poziția 272 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 24 mai 2017 ) (la 15-07-2019, Poziția 322 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 472 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 15 iulie 2019 ) (la 28-11-2021, Poziția 265 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 5 coroborat cu art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.143 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 29 octombrie 2021 ) (la 20-03-2022, Poziția 159 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 200 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2022 ) -----------