ORDIN nr. 3.917/C din 28 iulie 2021privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021    În temeiul prevederilor art. 44 alin. (8^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (5) și (6) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 27 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Stelian-Cristian Ion
    București, 28 iulie 2021.Nr. 3.917/C.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRU de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătirea Agenților de Penitenciare Târgu Ocna