ORDIN nr. 327 din 11 februarie 2000pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
  • Nr. 327/11 februarie 2000
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 166/9 martie 2000
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 21 noiembrie 2000    Ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi ministru de stat, ministrul sănătăţii,având în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă utilizarea laptelui reconstituit din lapte praf, în procent de până la 30%, la fabricarea laptelui de consum, anual, în perioada 1 noiembrie-30 aprilie.  +  Articolul 2Denumirea produsului rezultat este lapte de consum cu adaos de lapte praf reconstituit şi se înscrie, în mod obligatoriu, pe eticheta sau direct pe ambalaj.  +  Articolul 3Produsul prevăzut la art. 2 se fabrica numai în unităţi autorizate sanitar şi sanitar-veterinar potrivit legii, în următoarele condiţii:1. laptele praf utilizat la fabricare trebuie să corespundă parametrilor de calitate prevăzuţi de specificaţia tehnica şi normelor igienico-sanitare privind acest produs;2. laptele proaspăt pasteurizat, utilizat la fabricare, trebuie să corespundă normelor de protecţie sanitară privind laptele pasteurizat;3. apa potabilă utilizata la reconstituirea laptelui praf trebuie să se încadreze în normele de potabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare;4. laptele de consum cu adaos de lapte praf reconstituit trebuie să corespundă parametrilor de calitate prevăzuţi de specificaţia tehnica a produsului avizat sanitar şi normelor igienico-sanitare privind laptele de consum.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage sancţionarea producătorului, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor--------------