ORDIN nr. 5.775 din 14 decembrie 2021privind menținerea acreditării Academiei de Studii Economice din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2022  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2) și art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.592 din 19.11.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.350 din 22.11.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 85 din 28.10.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Academia de Studii Economice din București,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Academia de Studii Economice din București.  +  Articolul 2Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în școlile doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, după cum urmează:
  Nr. crt.Școala doctoralăDomeniul de studii universitare de doctorat
  1.Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor
  2.Cibernetică și statistică economicăCibernetică și statistică
  3.ContabilitateContabilitate
  4.DreptDrept
  5.Economie IEconomie
  6.Economie IIEconomie
  7.Economie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționale
  8.FinanțeFinanțe
  9.Informatică economicăInformatică economică
  10.ManagementManagement
  11.MarketingMarketing
   +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Academia de Studii Economice din București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 14 decembrie 2021.Nr. 5.775.-----