ORDIN nr. 2.931 din 27 decembrie 2021privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 29 decembrie 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. AR 2.924/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, adoptată la 29 octombrie 2021, în care jalonul M366 pentru Adoptarea Manualului centrelor comunitare integrate, inclusiv a orientărilor pentru prioritizarea investițiilor în centrele comunitare integrate printr-un ordin al ministrului sănătății are termen de realizare trimestrul al IV-lea 2021,în temeiul art. 7 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Manualul centrelor comunitare integrate, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1240 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 27 decembrie 2021.Nr. 2.931.  +  ANEXĂANEXAprivind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate