DECRET nr. 1.355 din 28 decembrie 2021pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2022
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 28 decembrie 2021    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2022 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 28 decembrie 2021.Nr. 1.355.----