ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internaționalăpentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare acompetenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursulînvățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație
  internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLSPET/Preliminary/Preliminary for SchoolsB1Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLSFCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced EnglishCAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210
  4.Certificate of Proficiency in EnglishCPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230
  5.Business English Certificate - Preliminary - Vantage - HigherBECB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  6.International English Language Testing SystemIELTSB14-5 puncte
  B25,5-6,5 puncte
  C17-8 puncte
  C28,5-9,0 puncte
  7.Test of English as a Foreign Language - Internet - based TestsTOEFL (iBT)Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total - 0-12057-86 puncte B1 87-109 puncte B2 110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening: 5-495 Reading: 5-495 Speaking: 0-200 Writing: 0-200Listening: minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Reading: minimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 Speaking: minimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writing: minimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITY Integrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1 ISE II - B2 ISE III - C1 ISE IV - C2Promovat Promovat Promovat PromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1 Independent User - B2 Proficient User - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in EnglishALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Ascentis Anglia ESOLAscentis Anglia ESOLB1-C2PromovatAnglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
  16.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International-B2Promovat/40-51 puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International-C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other LanguagesIESOLB1-C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills AssessmentLCCI ELSAB1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte.Educational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test - Senior English TestLCCI JETSET - Level 4 - Level 5 - Level 6B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte.
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for BusinessLCCI EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte.
  32.Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFR B1)Pearson EDI JETSET Level 4B1Listening minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Reading minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Speaking minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Writing minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Max. minimum 120 puncte 60 puncte - B1Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  33.Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)Pearson EDI JETSET Level 5B2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B2Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - B2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Max. minimum 190 puncte 95 puncte - B2
  34.Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)Pearson EDI JETSET Level 6C1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C1 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C1 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Max. minimum 190 puncte 95 puncte - C1
  35.Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDI JETSET Level 7C2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Max. minimum 190 puncte 95 puncte - C2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  36.Level 1 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 1B1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B1 Reading minimum and Writing0-100 puncte 50 puncte - B1 Speaking minimum 0-100 puncte 50 puncte - B1 Total B1 minimum 115 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  37.Level 2 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 2B2Listening minimum 0-30 puncte 18 puncte - B2 Reading minimum and Writing0-100 puncte 60 puncte - B2 Speaking minimum 0-100 puncte 60 puncte - B2 Total B2 minimum 138 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  38.Level 3 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 3C1Listening minimum 0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum and Writing0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum 161 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  39.Level 4 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 4C2Listening minimum 0-30 puncte 24 puncte - C2 Reading minimum and Writing0-100 puncte 80 puncte - C2 Speaking minimum 0-100 puncte 80 puncte - C2 Total C2 minimum 184 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  40.Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)Pearson Test of English (PTE) General Level 2B1Listening minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum 52 puncte Edexcel www.pearsonpte.com
  41.Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 3B2Listening minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Speaking minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Writing minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Total B2 minimum 60 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  42.Pearson Edexcel Entry Level 2 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 4C1Listening minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Reading minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Speaking minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Writing minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Total C1 minimum 68 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  43.Pearson Edexcel Entry Level 3 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 5C2Listening minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Reading minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Speaking minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Writing minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Total C2 minimum 76 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  44.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  45.OXFORD TEST OF ENGLISHOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.B1 B281-110 puncte 111-140 puncteOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L. www.niculescu.ro
  46.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Key)NAB1140-150 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  47.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary)NAB1140-159 puncte
  48.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)NAB2160-170 puncte
  49.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)NAB1140-159 puncte
  50.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)NAB2160-179 puncte
  51.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)NAC1180-190 puncte
  52.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International NAB2160-179 puncte
  53.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)NAC1180-199 puncte
  54.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced)NAC2200-210 puncte
  55.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL InternationalNAC1180-199 puncte
  56.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)NAC2200-230 puncte
  57.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business Preliminary)NAB1140-159 puncte
  58.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Preliminary)NAB2160-170 puncte
  59.Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business)NAB1140-159 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  60.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage)NAB2160-179 puncte
  61.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage)NAC1180-190 puncte
  62.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Higher)NAC1 180-199 puncte
  63.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business)NAB2160-179 puncte
  64.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Business Higher)NAC2200-210 puncte
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diplome d’etudes en langue francaiseDELFB1 B2Promovat PromovatCentre International d’Etudes Pedagogiques (CIEP) - Ministere de l’ Éducation Nationale www.ciep.fr
  2.Diplome approfondi de langue francaiseDALFC1 C2Promovat Promovat
  3.Test de connaissance du frandaisTCFA1-C2B1
  4.Test d’evaluation du francaisTEFA1-C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  6.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2-C1B2Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org http:www.auslandsschulwesen.de
  2.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch für Jungedliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache DeutschÖSD - / - ZD - MD - / - WDB1 B2 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatBundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
  4.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institut www.goethe.de/pruefungen Goethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
  5.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+ - C1B2Test DaF - Institut www.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  11.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello QuatroCILSB1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5B1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECL B1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) - Diploma de Espanol Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatMinisterio de Educacion - Instituto Cervantes http:diplomas.cervantes.es*
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinisterio da Educaçao - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/ caple
  2.Diploma Intermedio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitario de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1 N2 - B2 N1 - C1Promovat Promovat PromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery levelPromovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/ certificates/
  3.Test of Russian as a Foreign LanguageTORFLTORFL-I/B1 TORFL-II/B2 TORFL-III/C1 TORFL-IV/C2Promovat Promovat Promovat PromovatInstitutul de Stat de Limba Rusă „A. S. Pușkin“/Pushkin State Russian Language Institute Universitatea de Stat din Sankt Petersburg/Saint Petersburg State University Universitatea Națională de Cercetare de Stat din Tomsk/National Research Tomsk State University Universitatea Rusă de Prietenie între Popoare/Peoples’ Friendship University of Russia Universitatea Federală „Caucazul de Nord“/North-Caucasus Federal University Universitatea de Stat din Tyumen/Tyumen State University Universitatea Națională de Cercetare de Stat din Belgorod/Belgorod National Research University Universitatea Tehnică de Stat „Don“/ Don State Technical UniversityUniversitatea Federală „Extremul Orient“/Far Eastern Federal University Universitatea Pedagogică de Stat din Rusia „A.I. Herzen“/Herzen State Pedagogical University of Russia Universitatea de Stat din Pskov/Pskov State University Universitatea Federală din Kazan (Regiunea Volga)/Kazan (Volga Region) Federal University Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov“/Lomonosov Moscow State University
  (la 12-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.609 din 19 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeanăpentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitaledin cadrul examenului de bacalaureat