LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) privind prevenirea și combaterea dopajului în sport**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 1 martie 2016  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 243/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 octombrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014 și a mai fost modificată și completată prin Legea nr. 128/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 13 octombrie 2014.
   +  Titlul IAbrogat. (la 30-12-2021, Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 1 din Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 2 din Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 3 din Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Titlul IIAbrogat. (la 30-12-2021, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul IAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul I din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 4 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 5 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 5^1Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 5^1 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 5^2Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 5^2 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 6 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 7 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 8 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 9 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 10 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 11 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 12 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 13 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 14 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 15 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 17 din Capitolul I, Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 18 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 19 din Capitolul I, Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul II din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 20 din Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul IIIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul IV din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 22 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 23 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 24 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 25 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 26 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 27 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 28 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul VAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul V din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 30 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 31 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 32 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 33 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 34 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 35 din Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul VIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul VI din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 36 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 37 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 38 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 39 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 40 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 41 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 42 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 43 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 44 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 45 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 46 din Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul VIIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul VII din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 47 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 48 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 49 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 50 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 51 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 52 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 53 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 54 din Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul VIIIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul VIII din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 55 din Capitolul VIII , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul IXAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul IX din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 56 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 58 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 59 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 60Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 60 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 61 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 62 din Capitolul IX , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul XAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul X din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 63 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 64 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 65 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 66 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 67 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 68 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 69Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 69 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 70 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 71 din Capitolul X , Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul XIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul XI din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 72 din Capitolul XI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul XIIAbrogat. (la 30-12-2021, Capitolul XII din Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 73 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 74 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 75 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 76 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 77Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 77 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 78Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 78 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 79Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 79 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 80Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 80 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 81Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 81 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 82Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 82 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 83Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 83 din Capitolul XII, Titlul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Capitolul XIII Obligațiile structurilor sportive naționale și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român  +  Articolul 84(1) Federațiile sportive naționale au obligația de ași modifica și completa statutele și regulamentele în concordanță cu dispozițiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementările federațiilor sportive internaționale și cu normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping.(2) Federațiile sportive naționale, cluburile, ligile profesioniste sau Federația Sportului Școlar și Universitar au obligația de a suporta costurile analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv.  +  Articolul 85(1) Federațiile sportive naționale, precum și orice alt organizator al unei competiții au obligația de a desemna o persoană care să asigure:a) spațiul necesar pentru organizarea stației de control doping potrivit art. 33 alin. (2);b) hidratarea sportivilor în stația de control doping, potrivit Standardului internațional pentru testare și investigații.(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), în cazul competițiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfășoară pe parcursul mai multor etape, obligația prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă.  +  Articolul 86(1) Federațiile sportive naționale sunt obligate să comunice Agenției, în termenul stabilit de aceasta, informații detaliate privind calendarul sportiv intern și internațional, precum și planurile de pregătire a echipelor și sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor și orelor de desfășurare, precum și lista cu sportivii de nivel național/internațional desemnați de Agenție și adresele acestora.(2) Federațiile sportive naționale au obligația de a comunica Agenției, cu cel puțin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.(3) Federațiile sportive naționale, cluburile, ligile, Federația Sportului Școlar și Universitar și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația de a desemna o persoană responsabilă cu activitatea anti-doping.  +  Articolul 87Cluburile sportive, ligile profesioniste și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația să respecte prevederile art. 84 și 86.  +  Articolul 88(1) În vederea protejării sănătății sportivilor și a prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive naționale, cluburile sportive și ligile profesioniste au obligația să își prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor, precum și educării acestora.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.(3) În vederea protejării sănătății sportivilor și prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive naționale, cluburile sportive, ligile profesioniste și personalul asistent al sportivilor au obligația să desfășoare programe de educație anti-doping.  +  Articolul 89(1) Punerea în aplicare a sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federațiilor, cluburilor sau ligilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum și ale reglementărilor internaționale în vigoare.(2) Neîndeplinirea de către federații, cluburi, ligi sau Federația Sportului Școlar și Universitar a obligațiilor prevăzute la alin. (1), cu excepția situației prevăzute la art. 90 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.  +  Articolul 90(1) Introducerea sportivilor aflați în perioada de suspendare în competiții sau manifestări sportive de către federații sportive naționale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum și retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.  +  Articolul 91(1) Cluburile sportive și ligile profesioniste în cadrul cărora au fost sancționate persoane pentru dopaj se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 30.000 lei.(2) Nerespectarea prevederilor art. 48 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.(3) Nerespectarea prevederilor art. 85 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.(4) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendați a prevederilor art. 61 alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(5) Nerespectarea prevederilor art. 86 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(6) Determinarea, prin orice mijloace, de către o persoană care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substanțe interzise, în vederea sporirii capacității de performanță, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(7) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii, infracțiune, încălcarea reglementărilor anti-doping de către personalul asistent al sportivilor și se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 6.000 lei.(8) Dacă fapta prevăzută la alin. (7) a fost săvârșită de personalul asistent al unui sportiv minor, se sancționează contravențional cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei.(9) Sportivul care a încălcat reglementările anti-doping, în cazul aplicării sancțiunii maxime pentru fapta săvârșită, conform prezentei legi, va fi sancționat cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în funcție de perioada de suspendare aplicată.(10) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției.  +  Articolul 92(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 și 91, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 și 91 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile aplicate în baza prezentei legi vor fi încasate de Agenție, iar sumele vor fi utilizate pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport.(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3) va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 93În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului doping intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, Agenția are obligația de a înștiința Agenția Națională Antidrog și organele de urmărire penală.  +  Titlul IIIAbrogat. (la 30-12-2021, Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 94Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 94 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 95Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 95 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 96 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 97Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 97 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 98Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 98 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 99Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 99 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 100Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 100 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 101Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 101 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 102 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 103Abrogat. (la 30-12-2021, Articolul 103 din Titlul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 158, Titlul III din LEGEA nr. 310 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021 ) Notă 1. Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 128/2014, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 227/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 128/2014:Art. II(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligația să amenajeze stații de control doping, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.Art. III. - Perioada de suspendare, în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor anti-doping, când prima încălcare a fost sancționată înainte de 1 ianuarie 2015, va fi stabilită potrivit art. 48 alin. (1)***) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, iar cu privire la art. 48 alin. (1) lit. c)****) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va lua în considerare sancțiunea aplicabilă conform prevederilor prezentei legi. Notă
  **) Art. 25 alin. (1) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 33 alin. (1).
  ***) Art. 48 alin. (1) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1).
  ****) Art. 48 alin. (1) lit. c) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1) lit. c).
  2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 243/2015, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 227/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 243/2015:"Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma «Direcția cercetare și laborator control doping» se înlocuiește cu sintagma «Laboratorul de control doping». În tot cuprinsul actului normativ, cuvântul «antidoping» se va înlocui cu «anti-doping»."
  -------